Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODATKI O PROMETU

(Arhivska stran)

 

V skladu s predpisi Direkcija RS za infrastrukturo na področju prometa opravlja dva glavna sklopa nalog:

- naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih,

- štetje prometa na državnih cestah.

 

 

Prometne obremenitve

 

Podatki o  prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne Slovenije. Ti, tako imenovani števni podatki, so ena temeljnih informacij o prometu na cestah, saj omogočajo namreč izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu).

 

 

Pregled števnih mest

 

Pregled števnih mest 2005: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2006: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2007: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2008: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2009: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2010: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2011: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2012: Preglednica (pdf) Karta pdf)

Pregled števnih mest 2013: Preglednica (pdf) Karta (pdf)

Pregled števnih mest 2014: Preglednica (pdf) Karta (pdf) 

Pregled števnih mest 2015: Preglednica (pdf) Karta (pdf)

Pregled števnih mest 2016: Preglednica (pdf) Karta (pdf)

Pregled števnih mest 2017: Preglednica (pdf) Karta (pdf)

 

 

Prometne obremenitve

 

Prometne obremenitve 2005: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2006: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2007: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2008: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2009: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2010: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2011: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2012: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2013: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2014: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2015: Preglednica (pdf) (xls) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2016: Preglednica (pdf) (xlsx) Karta (pdf)

Prometne obrementive 2017: Preglednica (pdf) (xlsx) Karta (pdf)

 

 

Prometno delo

 

Prometno delo 2007-2017 (pdf)

 

 

Izredno štetje prometa

 

Štetje prometa na državnih cestah naročajo tudi drugi izvajalci. Ti so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji RS za infrastrukturo. Podatki se posredujejo na predpisanih obrazcih. Uporaba obrazcev je potrebna zato, da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah. Tako zbrane podatke se uporablja pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja.

Obrazci so na voljo v elektronski obliki (Word, Excel oz. Access in pdf) in si s pomočjo navodil za izpolnjevanje obrazcev zaporedno sledijo.

 

Obrazci za posredovanje izrednih štetij

Excel

Access

PDF

Navodilo za posredovanje izrednih ročnih štetij   NA 0024 Navodilo za posredovanje izrednih ročnih štetij R2

Posredovanje podatkov štetja na odseku

Odsek.xlsOdsek.mdb 
Posredovanje podatkov štetja v križiščuKrizisce.xlsKrizisce.mdb 

  

 

Naročilo prometnih podatkov

 

V primeru, da želite naročiti izredno štetje v križišču oz. odseku, izpolnite obrazec in nam ga, prosim, pošljite.

 

Obrazci za štetje prometa

PDF

Štetje prometa na odseku (OB0010)OB 0010 Stetje prometa na odseku R4

Štetje prometa v križišču (OB 0011)

OB 0011 Stetje prometa v kriziscu R4
Štetje prometa po registraciji vozila (OB 0012)

OB 0012 Stetje prometa po registraciji vozila R4