Skoči na vsebino

PROMETNA VARNOST

Prometne nesreče so največkrat posledica kombinacije različnih okoliščin, med katerimi igrajo najpomembnejšo vlogo človek, vozilo in cesta. Na določenih lokacijah prihaja do napak v interakciji človek – cesta oziroma vozilo – cesta, na kar kažejo cestni odseki z zgostitvijo prometnih nesreč.

 

Odseki ali križišča z visoko stopnjo prometnih nesreč (v nadaljevanju VSPN) na državnem cestnem omrežju so lokacije z nadpovprečnim številom prometnih nesreč v triletnem časovnem obdobju glede na primerljive odseke podobnih cest. Določena so na podlagi analiz podatkov o prometnih nesrečah in terenskega ogleda. Odprava mest z VSPN na državnem cestnem omrežju je pomemben dejavnik za izboljšanje prometne varnosti.

Zadnje razpoložljivo gradivo:

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2007 - 2009 in 2008 – 2010