Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

 

 

TSC_02_203_2009_Naprave_in_ukrepi_za_umirjanje_prometa_v_nivojskih_nesemaforiziranih_kriziscih
TSC_02_203_2009_Naprave_in_ukrepi_za_umirjanje_prometa_v_nivojskih_nesemaforiziranih_kriziscih_01
TSC_02_210_2010_Varnostne_ograje_Pogoji_in_nacin_postavitve
TSC_02_401_2010_Oznacbe_na_voziscu_Oblika_in_mere
TSC_03_341_2011_Krozna_krizisca
TSC_03_800_2009_Naprave_in_ukrepi_za_umirjanje_prometa
TSC_04_100_2000_Prevzemanje_gradbenih_proizvodov_pri_gradnji_javnih_cest_v_RS
TSC_06_100_Kamnita_posteljica_in_povozni_plato
TSC_06_200_Nevezane_nosilne_in_obrabne_plasti
TSC_06_300_410_2009_Smernice_in_tehnicni_pogoji_za_graditev_asfaltnih_plasti
TSC_06_320_2001_Vezane_spodnje_nosilne_plasti_s_hidravlicnimi_vezivi
TSC_06_330_Vezane_spodnje_nosilne_plasti_z_bitumenskimi_vezivi_po_vrocem_postopku
TSC_06_416_Vezane_asfaltne_obrabne_in_zaporne_plasti_tankoplastne_prevleke
TSC_06_417_2001_Vezane_obrabne_in_zaporne_plasti_povrsinske_prevleke
TSC_06_420_Vezane_obrabnonosilne_plasti_cementni_beton
TSC_06_450_2005_Krovne_plasti_iz_asfaltnih_zmesi_na_diletacijah
TSC_06_511_2009_Prometne_obremenitve_Dolocitev_in_razvrstitev
TSC_06_512_2003_Projektiranje_klimatski_in_hidroloski_pogoji
TSC_06_520_2009_Projektiranje_Dimenzioniranje_novih_asfaltnih_voziscnih_konstrukcij
TSC_06_530_2008_Projektiranje_Dimenzioniranje_novih_cementnobetonskih_voziscnih_konstrukcij
TSC_06_541_2008_Projektiranja_Dimenzioniranje_ojacitev_obstojecih_asfaltnih_voziscnih_konstrukcij
TSC_06_610_2003_Lastnosti_voznih_povrsin_Ravnost
TSC_06_620_2002_Lastnosti_voznih_povrsin_torna_sposobnost
TSC_06_630_2002_Lastnosti_voznih_povrsin_Podajnost
TSC_06_640_2003_Lastnosti_voznih_povrsin_Hrupnost
TSC_06_711_2001_Meritev_gostote_in_vlage_Postopek_z_izotopskim_merilnikom
TSC_06_712_2002_Meritve_gostote_Nadomestni_postopki
TSC_06_713_2005_Meritve_gostote_Postopki_kontinuiranih_povrsinskih_dinamicnih_meritev
TSC_06_720_2003_Meritve_in_preiskave_Deformacijski_moduli_vgrajenih_materialov
TSC_06_730_2001_Predhodna_sestava_asfaltne_zmesi
TSC_06_740_2003_Gradnja_preskusnih_polj
TSC_06_751_2006_Meritve_in_preiskave_Preskus_zgostljivosti_bituminiziranih_zmesi
TSC_06_752_2006_Meritve_odpornosti_asfaltnih_zmesi_proti_nastanku_kolesnic_Laboratorijski_preiskusi
TSC_06_753_2006_Meritve_in_preiskave_Preskus_zlepljenosti_asfaltnih_plasti
TSC_06_800_2001_Ponovna_uporaba_materialov_v_cestogradnji_Recikliranje
TSC_08_311_1_2005_Redno_vzdrzevanje_cest_Vzdrzevanje_prometnih_povrsin_Asfaltna_vozisca_1_del
TSC_08_311_1_2005_Redno_vzdrzevanje_cest_Vzdrzevanje_prometnih_povrsin_Asfaltna_vozisca_2_del
TSC_08_312_2005_Redno_vzdrzevanje_cest_Vzdrzevalna_dela_izven_vozisc_javnih_cest
TSC_08_512_2005_Varstvo_cest_Izvajanje_prekopov_na_voznih_povrsinah
TSC_09_000_Popisi_del_pri_gradnji_cest

Ukinjene TSC