Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OP EKP 2014-2020

Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota


Južna obvoznica predstavlja izvedbo I. faze predvidene vzhodne obvoznice Murske Sobote, ki se bo kasneje, v II. fazi,  nadaljevala do križišča Čarda. Izgradnja ceste pomeni  spremembo prometnih razmer, saj bo nova obvozna cesta prevzela večji del prometa obstoječe regionalne ceste R3-740 (Tišinske in Cankarjeve ulice).
Južna obvozna cesta v skupni dolžini 2.720 metrov je bila prometu predana 19. 9. 2018. V sklopu obvozne ceste sta bili izvedeni  dve krožni križišči (prvo z lokalno cesto Bakovci-Murska Sobota in drugo z regionalno cesto R1-232 Murska Sobota-Lipovci), priključek s Tomšičevo ulico ter 5 deviacij poljskih poti. Na lokaciji, kjer trasa prečka železniško progo Pragersko-Hodoš je zgrajen nadvoz v dolžini 43 metrov. Izgradnja je vključevala tudi namestitev prometne opreme in signalizacije, preureditev oz. zaščito komunalnih vodov ter aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša v skupni dolžini 292 m.
Gradnja južne obvoznice, ki je znašala 6,087 mio EUR je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4,927 mio EUR. Delež sofinancerja, Mestna občina Murska Sobota, je znašal 15.049,00 EUR.

 

Obvoznica Krško - izgradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto.
Obvoznica dolžine 5 km je bila razdeljena na severni in južni del. Severni del se je gradil v letih od 2007 do 2013. Del obvoznice (od novega mostu čez Savo pri HE Krško do starega mostu čez Savo) je bil v finančni perspektivi 2007-2013 sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,84 mio EUR. Južni del obvoznice se gradi v letih 2016-2019. Za gradnjo južnega dela so v finančni perspektivi 2014-2020 odobrena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 8,73 mio EUR. Celotna obvoznica bo predana v promet v začetku leta 2020.

 

Kolesarska povezava Celje-Laško (etapa I; Celje-Tremerje)

 

Kolesarska povezava G4 Kalce-Modrej, odsek Idrija-Mokraška vas