Skoči na vsebino

NOVICA

Direkcija za infrastrukturo

V skladu z  Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. L. RS 91/2014 z dne 18.12.2014)  je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo nastala po združitvi delovnih področij Direkcije RS za ceste in delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se je nanašalo na področje gradnje, nadgradnje, obnov in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ter druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.