Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek polaganja tirov in kretnic na izvlečnem tiru

Koper, 8.6.2017 – Izvajalec gradbenih del na projektu »Sanacija ozkega grla na območju Bivja na železniški progi Divača–Koper (Izvlečni tir)« je pričel s polaganjem prvih kretnic in tirov za izgradnjo novega 1,2 km dolgega železniškega tira.

V času med 11.6 in 12.6.2017 je predvidena neprekinjena popolna zapora v trajanju 26 ur, v okviru katere se bo med drugim izvedla demontaža tira na mestih vgradnje novih kretnic, montaža novih kretnic, urejen bo spodnji ustroj, izvedena bo ureditev vozne mreže na območju novih kretnic ter  izvedena bo prestavitev 20 KV daljnovoda Dekani ter odstranitev obstoječega stebra daljnovoda iz območja trase novega tira.

V času zapore prometa se bodo poleg izvedbe gradbenih del v sklopu projekta izvajala tudi dela v okviru dobave in vgradnje prevozne elektronapajalne postaje (PENP) na postaji Hrastovlje z napajalnim kablom do ENP Rižana ter vzdrževalna dela na več odsekih proge Divača–Koper tovorna.

 

V sklopu projekta Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača–Koper je predvidena izgradnja 1,2 km tira železniške proge v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Projekt je razdeljen v II. fazi. V prvi fazi bo izveden novi tir v dolžini 1,2 km, skupaj z šestimi novimi kretnicami in kretniškimi zvezami, dvema podvozoma in mostom čez Rižano. Urejena bo nova vozna mreža na delu novega tira ter urejena nova kabelska kanalizacija, zunanje in notranje naprave signalno varnostne naprave. V drugi fazi bo izvedena obnova dela obstoječega tira ter protihrupna zaščita na delu trase, ki poteka v neposredni bližini stanovanjskih objektov.

 

Od začetka izvajanja del v okviru I. faze je bila izvedena prestavitev kabelske kanalizacije iz desne na levo stran obstoječe proge skupaj z polaganjem novih kablov, izvedena so bila zemeljska dela in nasip bodoče trase novega tira v celi dolžini, izvedeni so temelji vozne mreže, montaža drogov za vozno mrežo pa je v fazi izvedbe. Zgrajen je tudi nov most čez reko Rižano ter v celoti izveden podvoz P1, v fazi izvedbe pa je tudi povezovalna cesta.

Dela v okviru I. faze bodo zaključena predvidoma v oktobru letošnjega leta. Po uspešno opravljenem testiranju bo predvidoma v novembru tir predan v uporabo in se bo po njemu začel odvijati železniški promet.

Druga faza v kateri bo izvedena ureditev spodnjega in zgornjega ustroja obstoječega tira se bo pričela predvidoma v novembru letos in končala v maju 2018.

 

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.