Skoči na vsebino

NOVICA

Prepoved prometa za tovorna vozila nad 3,5 t največje dovoljene mase na cesti RT-941/1541 Grabonoš-Radenci

Direkcija RS za infrastrukturo bo z dnem 15.6.2017 na državni cesti RT-941/1541 Grabonoš-Radenci med naseljema Okoslavci in Paričjak (preko Kapelskega vrh) prepovedala promet tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t, razen za lokalni promet.

Obravnavana cesta je regionalna cesta 3. reda, ki pa nima ustreznih prometno tehničnih elementov (širina ceste mestoma le 4,3 m), zato lahko prevzame le minimalne prometne obremenitve tovornih vozil. Do sedaj je bil na tej cesti prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t, razen za lokalni promet. Zaradi nadaljnjega povečevanja prometa tovornih vozil nad 3,5 ton na tej cesti, pri čemer ima glavnina tega tovornega prometa značaj tranzitnega prometa, ki to cesto prevozi, ne da bi imel ob tej cesti izvor ali cilj v smislu definicije lokalnega prometa je prepoved zaradi zagotavljanja ustrezne prometne varnosti in tekočega odvijanja prometa, utemeljena.

 

Tovorna vozila nad 3,5 ton bodo morala za dostop v Radence iz smeri avtoceste A5 uporabiti izvoz Vučja vas na avtocesti A5 in nadaljevati pot po regionalni cesti R1-230 Vučja vas – Radenci. 

 

Pregledna situacija

 

Prikaz nove prometne ureditve, ter dovoljenih in prepovedanih smereh vožnje za tovorna vozila nad 3,5t