Skoči na vsebino

NOVICA

Rekonstrukcija ceste med Črno na Koroškem in Mežico

Ljubljana, 31.7.2017 – Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Črna na Koroškem sta sklenili pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del za izvedbo rekonstrukcije ceste med Črno na Koroškem in Mežico.

Na javnem razpisu za rekonstrukcijo ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid od km 5+050 do km 10+900 je bilo izbrano podjetje Slemenšek d.o.o., kot vodilni partner, in podjetje Kostmann d.o.o., kot partner.

 

Gradbena dela rekonstrukcije bodo potekala med Mežico in Črno na Koroškem in bodo razdeljena na 3 etape:

- Prva etapa. Od Črne na Koroškem do Žerjava.

- Druga etapa: ureditev skozi Žerjav.

- Tretja etapa. Od Žerjava do Mežice.

 

Rekonstrukcija 5,55 kilometra vozišča bo vključevala tudi sanacijo 6 objektov ter ureditev državne ceste skozi naselje Žerjav. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 5.353.403,13 EUR, od tega bo 5.255.504,35 EUR zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, preostanek, 97.898,79 EUR pa Občina Črna na Koroškem.

 

Pogodbeni rok za dokončanje del je 30 mesecev od datuma podpisa pogodbe.