Skoči na vsebino

NOVICA

Simbolična predaja namenu ceste skozi Lučine

Lučine, 3.10.2017 – danes so minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, namestnica direktorja Direkcije RS za Infrastrukturo Ljiljana Herga in župan Občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež simbolično predali namenu cesto skozi Lučine.

Rekonstrukcija ceste R2-407/1144 Gorenja vas-Ljubljanica, od km 8,000 do km 8,500, je vključevala razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja, prestavitev komunalnih vodov, izgradnjo pločnikov, prehodov čez cesto ter dveh avtobusnih postajališč pred šolo. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 600.871,28 EUR, od tega je Direkcija RS za infrastrukturo zagotovila 510.638,95 EUR, Občina Gorenja vas – Poljane pa 90.232,33 EUR. Z rekonstrukcijo so bili izboljšani vozni pogoji in prometna varnost vseh udeležencev v prometu.