Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis pogodbe za izvedbo projekta »Vgradnja sistema ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.«

Maribor, 6.10.2017 – v okviru projekta »Vgradnja sistema ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.« je bil izbrani izvajalec uveden v delo.

Direkcija RS za infrastrukturo je dne 20.9.2017 podpisala pogodbo za izvedbo del uvedbe sistema ETCS na odsekih železniških prog d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m. z izbranim izvajalcem konzorcijem GH Holding in Thales Austrija v vrednosti 19.466.649,31 evrov, rok za izvedbo del je najkasneje do konca leta 2023.

 

Evropski sistem za nadzor vlakov (European Train Control System – ETCS) je sistem, ki zagotavlja vzpostavitev železniškega čezmejnega železniškega prometa brez postankov na državnih mejah in je eden od ukrepov za zagotavljanje interoperabilnosti evropskega železniškega omrežja.

 

V finančni perspektivi 2014–2020 bo sistem ETCS nivoja 1 z balise infill funkcijo baseline 3 vzpostavljen na železniških progah Pragersko–Šentilj–državna meja in Zidani Most–Dobova–državna meja v skupni dolžini 90 km.

Z dokončanjem tega projekta bo sistem ETCS vključen na celotnem jedrnem omrežju v Republiki Sloveniji, s čimer bo Slovenija kot ena prvih držav članic Evropske unije vzpostavila interoperabilni čezmejni promet na svojem delu vseevropskega železniškega jedrnega omrežja.

 

Za evropsko sofinanciranje projekta je bil podpisan sporazum o nepovratnih sredstvih iz finančnega programa  Instrumenta za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility) v vrednosti 6,37 mio EUR.