Skoči na vsebino

NOVICA

Nadgradnja železniške proge Poljčane-Slovenska Bistrica v polnem teku

Na železniški progi Poljčane-Slovenska Bistrica Direkcija RS za infrastrukturo nadaljuje z nadgradnjo železniške proge, katere osnovni namen je zagotavljanje normalnega tehničnega stanja javne železniške infrastrukture ter s tem povečanje varnosti in urejenosti železniškega prometa.

V okviru projekta bo izvedena nadgradnja železniških postaj Poljčane in Slovenska Bistrica z gradnjo novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za potnike na peron, izvedena bo ukinitev nivojskega prehoda na postaji Poljčane in gradnja novega podvoza, nadgradnja odseka Poljčane-Slovenska Bistrica v dolžini 3,19 km, ter ukinitev dveh nivojskih prehodov v Spodnji Brežnici z izgradnjo nove ceste in gradnjo novega nadvoza.

 

Za izvedbo gradbenih del je bila v mesecu marcu letošnjega leta podpisana pogodba s konzorcijem ponudnikov SGP Pomgrad, SŽ-ŽGP in Cestno podjetje Nova Gorica v vrednosti 27.717.152,48 EUR (z DDV).

Trenutno na železniški postaji Slovenska Bistrica poteka odstranjevanje spodnjega in zgornjega ustroja ter utrjevanje novega spodnjega ustroja, izdelujejo se novi temelji vozne mreže, poteka izkop gradbene jame za izgradnjo podhoda, poteka pa tudi nadgradnja mostu čez Ložnico. V Spodnji Brežnici poteka urejanje regulacije potoka, priprava trase za novo cesto ter globoko temeljenje za izgradnjo nadvoza.

 

Izvedba del, ki se je pričela v sredini letošnjega leta, se bo predvidoma zaključila v letu 2019.

 

Investicijska vrednost projekta, vključno z že izvedenimi deli pred letom 2015, je 51,8 milijona evrov. Glede na Sporazum o nepovratnih sredstvih Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) so projektu odobrena evropska sredstva v vrednosti 11,94 milijona evrov.