Skoči na vsebino

NOVICA

Terenski obisk ministra dr. Petra Gašperšiča in direktorja Direkcije za infrastrukturo Damirja Topolka v Zgornji Savinjski dolini

Luče, Nazarje, Šmartno ob Paki, 13.10.2017 – danes sta se minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko udeležila dveh dogodkov ob zaključenih projektih, prvega v Občini Luče in drugega v Občini Nazarje.

V Občini Luče je potekala uradna predaja dveh obnovljenih delov odseka ceste med Lučami in Solčavo.

Rekonstrukcija ceste R2-428/1250 Luče-Sestre Logar, v skupni dolžini 420 metrov, je potekala med km 2,240 in km 2,340 ter med km 2,990 in km 3,317. Zaradi del, ki so potekala v neposredni bližini Savinje, je bilo potrebno dosledno upoštevati naravovarstvene ukrepe in pogoje ribičev. Rekonstrukcija ceste je, za zagotovitev še boljše prometne varnosti, obsegala razširitev cestišča na širino 5,5 metra. in izgradnjo 120 metrov podpornih zidov, višine 4-5 metrov.

Vrednost gradbenih del je znašala 515.763,30 EUR, katere je v celoti financirala Direkcija RS za infrastrukturo.

 

Nato sta se minister in direktor udeležila še dogodka v Občini Nazarje, kjer je potekala uradna predaja namenu urejenega dela ceste do mostu čez Savinjo in krožišča v centru Nazarij.

Izgradnja krožišča in 547 metrov dolgega odseka ceste je potekala na cesti R3-697/5514 Nazarje-Gornji grad med km 0,190 in km 0,737. Rekonstrukcija ceste je vključevala tudi izgradnjo pločnika in nove ceste razsvetljave. Vrednost gradbenih del je znašala 715.682,80 EUR. Direkcija RS za infrastrukturo je zagotovila 452.421,57 EUR, Občina Nazarje pa 263.261,23 EUR.

 

Po dogodku si je minister še ogledal zaključna dela izgradnje krožišča pri avtobusni postaji v Občini Mozirje in cesto med Velenjem in Polzelo, katera bo v prihodnjem letu deležna številnih preplastitev in obnov.

 

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko pa je v Občini Šmartno ob Paki, skupaj z županom občine Jankom Kopušarjem, podpisal pogodbo s podjetjem VOC Celje d.d. za izvedbo gradbenih del posodobitve zavarovanega nivojskega prehoda čez regionalno železniško progo številka 31 Celje-Velenje, v km 25+300 »Paška vas 1«.

Pogodbena vrednost 601.939,78 EUR vključuje gradbena dela na regionalni cesti R2-426/7949 Gorenje-Lečica-Letuš, ureditev lokalne ceste, izgradnjo parkirišča in pločnika za pešce ter postavitev nove javne razsvetljave. Na nivojskem prehodu Paška vas 1 pa bo potekala obnova signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SV-TK) ter obnova hiške nivojskega prehoda.

Na osnovi sporazuma o sofinanciranju, bo Direkcija RS za infrastrukturo zagotovila 491.295,85 EUR, občina Šmartno ob Paki pa 110.643,93 EUR.