Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis pogodbe za izvedbo gradnje in ureditve železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture

Direkcija RS za infrastrukturo je dne 13.10.2017 podpisala pogodbo za izvedbo gradnje in ureditve železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture z izbranim izvajalcem Ginex International d.o.o. v vrednosti 3.155.643,19 EUR, rok za izvedbo del je 9 mesecev od uvedbe v delo, ki bo izvedena še v mesecu oktobru.

Predmet projekta je gradnja treh novih postajališč Dolgi Most, Lavrica in Novo mesto Šmihel ter nadgradnja sedmih postajališč na območju Ljubljane (Ljubljana Tivoli, Litostroj, Ljubljana Brinje, Ljubljana Ježica, Ljubljana Vodmat, Ljubljana Stegne in Medno). Postajališča bodo opremljena s tipskimi zavetišči za potnike, koši, klopmi, informacijskimi in varnostnimi oznakami, stojali za kolesa, itd., na postajališču Stegne se bo uredil tudi podhod, na postajališču Medno pa tudi razsvetljava.

 

Investitor za vse novogradnje in ureditve obstoječih železniških postajališč je Direkcija RS za infrastrukturo, postajališče Novo mesto Šmihel pa bo sofinancirano tudi s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter občine Novo mesto.

 

Upravljavec javne železniške infrastrukture bo postajališča vključil v program omrežja za leto 2018, postanke na novih železniških postajališčih Dolgi most, Lavrica in Novo mesto Šmihel pa bo možno uvesti po pridobitvi obratovalnega dovoljenja.