Skoči na vsebino

NOVICA

Simbolična predaja namenu novega pločnika med Veliko in Malo Račno in podpis pogodbe za izgradnjo nadvoza v Brezju

Grosuplje, 23.10.2017 – danes je v Veliki Račni potekala simbolična predaja namenu novega pločnika med Veliko in Malo Račno.

Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor Direkcije RS za infrastrukturo sta s prerezom traku simbolično predali namenu nov pločnik za pešce na cesti R3-647/1368 Mlačevo-Rašica med km 5,183 in km 5,627.

 

V investicijskem projektu, ki ga je vodila Občina Grosuplje, Direkcija RS za infrastrukturo pa je nastopila kot sofinancer, je izgradnja 1,6 metra širokega in slabih 450 metrov dolgega pločnika vključevala tudi izvedbo dveh avtobusnih postajališč in dveh prehodov za pešce. Z izvedbo pločnikov, avtobusnih postajališč in nove cestne razsvetljave je krajanom Velike in Male Račne omogočeno še bolj varno vstopanje in izstopanje iz avtobusov ter prečkanje ceste. Z namenom umiritve prometa v naselju pa je na vhodu v naselje Mala Račna iz smeri Rašice zgrajen otok za umirjanje prometa.

 

Skupna vrednost gradbenih del je znašala230.229,06 EUR, od tega je 92.091,63 zagotovila Občina Grosuplje, 138.137,43 EUR pa Direkcija RS za infrastrukturo.

 

Skupni projekt, v sklopu katerega je potekala tudi izgradnja pločnika v Veliki Račni, vključuje še rekonstrukcijo ceste R3-646/1194 Škofljica-Šmarje – Sap in rekonstrukcijo ceste R3-646/1443 Šmarje – Sap-Cikava. Vrednost gradbenih del vseh treh sklopov znaša 1.041.773,32 EUR. Na osnovi sporazuma o sofinanciranju, ki sta ga podpisali Občina Grosuplje in Direkcija RS za infrastrukturo, bo 228.304,31 EUR bo zagotovila občina, 813.469,01 EUR pa direkcija.

 

Gradbena dela na cesti Škofljica-Šmarje – Sap (R3-646/1194), ki bodo zaključena predvidoma v prvi polovici novembra, potekajo od km 2,759 do km 3,565 in vključujejo razširitev vozišča iz 5,5 na 6 metrov, ureditev odvodnjavanja preko vtočnih jaškov in kanalizacije v obstoječi sistem. Za boljšo prometno varnost projekt vključuje tudi izgradnjo površin za pešce s prehodi in avtobusnimi postajališči ter postavitev nove ceste razsvetljave. Vrednost gradbenih del tega sklopa znaša 555.611,53 EUR, od tega bo 72.229,50 EUR zagotovila Občina Grosuplje, 483.382,03 EUR pa Direkcija RS za infrastrukturo. Velik strošek gradbenih del predstavljala tudi izgradnja podpornih in opornih zidov, kajti trasa ceste poteka deloma na nasipu in deloma v useku. Le te je bilo potrebno ustrezno razširiti in zavarovati oziroma zaščititi.

 

Gradbena dela rekonstrukcije 570 metrov dolgega odseka na cesti Šmarje – Sap-Cikava (R3-646/1443), od km 1,620 do km 2,190 so zaključena. Gradnja je vključevala nove površine za pešce in postavitev nove cestne razsvetljave ter ureditev odvodnjavanja cestne meteorne vode. Tudi tukaj poteka cesta pa nasipu, zaradi česar je bilo potrebno zgraditi podporne zidove, ki ščitijo obstoječe individualne objekte pred prometom. Na delu odseka, kjer cesta poteka v naselju neposredno ob stanovanjskih objektih pa je bilo potrebno zavarovati objekte s podpornimi zidovi. Gradbena dela tega sklopa so znašala 255.932,73 EUR, od tega je občina zagotovila 63.983,18 EUR, direkcija pa 191.949,55 EUR.

 

Tik pred naseljem Cikava pa se bodo predvidoma v prihodnjem tednu pričela gradbena dela ureditve nivojskega prehoda čez železniško progo in z zaključkom predvidoma do konca novembra. Dela bodo vključevala poleg rekonstrukcije cestišča vključevala tudi izgradnjo pločnika za pešce, menjavo tirov in gumirane podlage ter ustroja in izvedbo nove elektrifikacije.

Vrednost gradbenih del znaša 93.618,25 EUR.

 

Po dogodku, je v prostorih Občine Grosuplje, potekal podpis pogodbe za izgradnjo nadvoza Brezje čez železniško progo številka 80 Ljubljana-Metlika s priključkoma na regionalno cesto R3-646 in Kadunčevo cesto v Grosupljem. Z izgradnjo nadvoza Brezje v km 133+158,50 bo ukinjen nivojski prehod v km 132+755,78. Pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del, podjetjem CGP d.d, sta podpisali Občina Grosuplje, kot naročnik in Direkcija RS za infrastrukturo, kot sofinancer.

 

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 3.154.121,79 EUR. Občina Grosuplje bo zagotovila 397.776,46 EUR, Direkcija RS za infrastrukturo pa 2.756,345,33 EUR.