Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za obvoznico Krško

Ljubljana, 24. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori projekta »Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC Krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 8,7 milijona evrov za 14,3 milijona evrov vredno naložbo.

Naložba zajema rekonstrukcijo lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini približno 1.100 metrov, gradnjo mostu čez Savo dolžine okvirno 297 metrov, gradnjo križišča na desnem bregu Save in novogradnjo obvoznice Žadovinek. Gre za del glavne ceste, ki sedaj poteka skozi središče Krškega in deli mesto na dva dela. Cilj projekta je, da se tranzitni promet v smeri sever–jug preusmeri na obvoznico in s tem zagotovi varnejšo prometno povezavo, skrajša potovalne čase in izboljša stanje okolja v naselju.

 

Trenutno že potekajo dela v sklopu obvoznice, in sicer izgradnja mostu čez Savo pri Žadovinku. Novogradnja mostu preko Save pri Žadovinku vključuje tudi izgradnjo navezovalne ceste na sedanjo mestno cesto 192055 Merkur - Mercator ter na glavno cesto G1-5. Skupna dolžina novogradnje bo 530 metrov, od tega bo most dolžine 274,29 metrov. Zaključek gradnje tako mostu kot priključne ceste z navezavo na občinsko cesto, vključno z vsemi komunalnimi vodi bo marca 2019, celotna obvoznica Krško pa bo predvidoma dokončana leta 2020.

 

Naložba bo z izboljšanjem prometne infrastrukture omogočila krajše potovalne čase, nižje stroške transporta, boljšo dostopnost in povezanost regijskih ter občinskih središč z infrastrukturo TEN-T in s tem povečanje konkurenčnosti območja.