Skoči na vsebino

NOVICA

Odpiranje ponudb za naročilo: »Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko«

Direkcija RS za infrastrukturo je dne, 24.11.2017 ob 12.00 uri odprla vse pravočasno prispele ponudbe za naročilo: »Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko«. Ponudbe so  bile odprte po vrsti, glede na datum in uro prejema. Prejete so bile 3 ponudbe s ponudbenimi cenami, kot so navedene v nadaljevanju (po vrstnem redu, kot so prispele):

 

Zap.št.:Ponudnik:Ponudbena cena v EUR (z DDV)
1.KOSTAK, d.d. in COMSA, S.A.77.997.641,39
2.SŽcŽGP, d.d., POMGRAD, d.d., KOLEKTOR KOLING, d.o.o. in GH HOLDING, d.o.o.72.785.496,24
3.RIKO, d.o.o. in RZD International LLC63.200.000,00