Skoči na vsebino

NOVICA

Aktivnosti za odpravo zapore na cesti Šmarje-Dragonja

V ponedeljek 11. 12. 2017 ob 8.00h zjutraj je bila zaradi drsenja zemljine in možnosti padanja dreves postavljena interventna zapora ceste Šmarje – Dragonja. Promet je potekal izmenično enosmerno. Zapora je bila postavljena do 20.00 h istega dne. Takrat se je sprožil še dodatni plaz, drevesa so padla na več lokacijah čez vse 3 vozne pasove, zato je bila vzpostavljena popolna zaporo z vso potrebno signalizacijo. Naslednji dan, v torek 12.12.2017 zjutraj, so bili postavljeni še dodatni znaki za obveščanje udeležencev v prometu. O vzpostavljeni zapori se je obveščalo tudi na avtocestnih portalih oziroma na izvozu Šmarje.

 

Danes, 13.12.2017, je bil izveden detajlnejši strokovni ogled kritičnega območja (pregled obcestnih in zalednih brežin), po prvih ocenah naj ne bi šlo za plaz večjih razsežnosti. Končno oceno bo možno podati potem, ko ne bo več padavin, saj se stopnja razmočenosti terena zaradi močnega deževja viša.

 

Zaradi močnega deževja trenutno tudi še ni možno izvesti urgentnih ukrepov za vzpostavitev prevoznosti in za zagotovitev osnovne prometne varnosti. Pričakuje se, da bo najkasneje jutri možno pričeti s postavitvijo betonskih ograj in vzpostaviti izmenično enosmerni promet. Postavitev betonskih ograj je potrebna, da bo v času odstranitve oziroma čiščenje labilnega materiala in labilnih dreves iz brežin zagotovljena ustrezna zaščita mimo vozečih vozil.

 

Ko bodo razmere na terenu to omogočale bo preverjeno ali bodo potrebni dodatni ukrepi.

 

Iz navedenega sledi, da v tem trenutku še ni možno napovedati kdaj bodo posledice elementarne nesreče odpravljene.