Skoči na vsebino

NOVICA

Odpiranje ponudb za naročilo: »Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor-Počehova na glavni železniški progi št. 30 Zidani most-Šentilj«

Direkcija RS za infrastrukturo je danes, 12.3.2018, ob 11.00 uri odprla vse pravočasno prispele ponudbe za naročilo: »Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor-Počehova na glavni železniški progi št. 30 Zidani most-Šentilj«. Ponudbe so se odpirale po vrsti, glede na datum in uro prejema. Prejete so bile 3 ponudbe s ponudbenimi cenami, kot so navedene v nadaljevanju (po vrstnem redu, kot so prispele):

 

Zap.št.Ponudnik: naziv in naslovPonudbena cena v EUR (z DDV)
1.SŽ-ŽGP d.d., Pomgrad d.d., Kolektor Koling d.o.o. in GH Holding d.o.o.

55.497.943,70

2.Ginex International d.o.o. in Kostak d.d.

53.425.294,73

3.Riko d.o.o. in RZDinternational LLC

54.900.000,00