Skoči na vsebino

NOVICA

Odpiranje ponudb za naročilo: »Izvedba podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi«

Direkcija RS za infrastrukturo je danes, 13.3.2018, ob 11.00 uri odprla vse pravočasno prispele ponudbe za naročilo: »Izvedba podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi«. Ponudbe so se odpirale po vrsti, glede na datum in uro prejema. Prejete so bile 3 ponudbe s ponudbenimi cenami, kot so navedene v nadaljevanju (po vrstnem redu, kot so prispele):

 

Zap. št.Ponudnik: naziv in naslov

Ponudbena cena

1.Pomgrad d.d., SŽ-ŽGP d.d., in GH Holding d.o.o.

8.922.154,29

2.Map-Trade d.o.o.

9.135.344,75

3.Markomark Nival d.o.o. in Sitolor d.o.o.

7.950.324,57