Skoči na vsebino

NOVICA

Dela na podvozu na Teharski cest v Celju so zaključena

Celje, 10.4.2018 – dela na podvozu na Teharski cesti v Celju, ki so se izvajala v okviru nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje so zaključena, podvoz pa je dokončno odprt za promet.

V okviru rekonstrukcije podvoza je bila izvedena rekonstrukcija prekladne plošče podvoza Teharska, katere spodnji rob je nekoliko nižji od obstoječe, poglobilo se je cestišče tako, da je po rekonstrukciji možen prehod vsem vozilom, ki so uporabljala ta podvoz pred njegovo rekonstrukcijo. Sočasno z navedenimi deli se je izvedla tudi nova meteorna kanalizacija s črpališčem, kar bo zagotovilo prevoznost podvoza tudi v času močnejših padavin.

 

Po dokončnem odprtju podvoza na Teharski cesti ter ureditvi podhoda pod železniško progo  cca. 100 m niže v smeri tovorne postaje, pa se je pričelo tudi z deli na podhodu ob Teharski. V okviru teh del se bo izvedla poglobitev površine za pešce in kolesarje, ureditev ustrezne razsvetljave ter rekonstrukcija betonskih površin. Dela pri ureditvi podhoda na Teharski se bodo izvedla v roku 14 dni.

 

Ostala dela na železniški postaji v Celju so v zaključni fazi, predvidena pa je še vgradnja treh dvigal za dostope na perone. Vsa dela na območju železniške postaje Celje bodo zaključena predvidoma v juniju 2018.