Skoči na vsebino

NOVICA

Izboljšano informiranje o projektih

LJUBLJANA, 16.4.2018 – Direkcija RS za infrastrukturo uvaja bolj pregledno obveščanje o projektih, ki jih izvaja na glavnih in regionalnih cestah ter javni železniški infrastrukturi.

Direkcija RS za infrastrukturo upravlja s skoraj 6.000 kilometri glavnih in regionalnih cest, na katerih vodi ob aktivnostih rednega vzdrževanja in upravljanja tudi vrsto investicijskih aktivnosti. Z namenom predstavitve aktivnosti je poskusno vzpostavila spletno stran z zemljevidom, na katerem so trenutno osnovni podatki za 88 aktivnih investicijskih projektov (vseh projektov je sicer več kot 700). Podatki o posameznem projektu so za linijske objekte dostopni s klikom na obarvani del ceste, za posamezne objekte pa s klikom na označeno točko.Podatki o novih gradbiščih se bodo dodajali tedensko, kasneje je predvideno, da se bodo objavljali tudi podatki o projektih, ki so šele v fazi priprave. Zemljevid v nastajanju je že dostopen na spletni strani www.cestniutrip.si.

 

Direkcija RS za infrastrukturo predvsem s pomočjo evropskih sredstev gradi in obnavlja tudi javno železniško infrastrukturo. Predstavitev projektov, ki jih je izvedla oz jih izvaja na železniškem omrežju je objavljena na spletnem naslovu www.krajsamorazdalje.si.  Kot je razvidno iz vsebin na tej strani, je načrtovano, da bo ob zaključku tekoče finančne perspektive Slovenija imela povsem posodobljene vse glavne proge, novo zgrajena pa bo tudi proga do Kočevja.