Skoči na vsebino

NOVICA

Sprostitev prometa preko obnovljenega mostu čez Dravo v Vuhredu

Vuhred, 22.5.2018 - Danes okoli 14.30 ure je bil sproščen promet preko obnovljenega mostu čez reko Dravo in železniškega nadvoza v Vuhredu. Celotna ureditev bo zaključena do 30.6.2018.

Danes je v dopoldanskem času potekal komisijski pregled za preusmeritev prometa, iz obvoza, spet nazaj preko mostu čez Dravo. Po uspešno opravljenem komisijskem pregledu pa je promet lahko ponovno stekel preko obnovljenega mostu.

Preostala ureditvena dela vključno s čiščenjem uporabljenih površin bodo zaključena do 30.6.2018.

 

Celoten "most" je razdeljen na tri dele: most čez Dravo, nadvoz čez železniško progo in rampa, ki povezuje oba objekta.

 

Obseg gradbenih del:

  • rekonstrukcija spodnje in zgornje konstrukcije mostu čez Dravo,
  • razširitev mostu in nadvoza na skupno širino 11,50 m,
  • izgradnja obojestranskega pločnika s kolesarsko stezo,
  • obnova in razširitev trase ceste in izvedbo priključka do spodnjih stanovanjskih hiš in čistilne naprave,
  • preureditev vseh komunalnih vodov,
  • asfaltna prevleka je izvedena z novo sodobno tehnologijo in materiali,
  • sočasno z obnovo mostu je Občina Radlje ob Dravi izvedla novo traso vodovoda, direkcija za infrastrukturo pa novo cestno razsvetljavo.

 

 

Vrednost naložbe je 4.323.221,80 EUR, dela pa je izvajalo podjetje SGPPomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.