Skoči na vsebino

NOVICA

Izbran je izvajalec za izvedbo nadgradnje železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja

Maribor, 19.6.2018 – pravnomočna je postala odločitev o izbiri ponudnika za izvedbo nadgradnje železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja. Izbrani izvajalci del v vrednosti 44.367.343,51 EUR z DDV so Pomgrad d.d., SŽ–ŽGP d.d., GH Holding d.o.o. in Gorenjska gradbena družba d.d. Rok za izvedbo del je 14 mesecev od uvedbe v delo.

V okviru pogodbe bo na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja izvedena nadgradnja obstoječega tira, ki zajema zamenjavo nasipa, tirne grede, tirnic, kretnic in vozne mreže, rekonstrukcijo obstoječih ter gradnjo novih premostitvenih objektov. Urejeno bo postajališče Cirknica ter izvedena bo nadgradnja postaj Pesnica in Šentilj, vključno z ureditvijo peronske infrastrukture in novimi izvennivojskimi dostopi na perone.

 

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja se bo izvajala v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj, v okviru katerega je predvidena izvedba nadgradnje obstoječega tira in železniških postaj Maribor, Pesnica ter Šentilj, ureditev nivojskih križanj cest z železnico, rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj, izgradnja novega predora Pekel in novega viadukta Pesnica.

Ocenjena vrednost investicije je 253,7 milijona evrov, predvideno pa je tudi sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada v višini približno 100 milijonov evrov. Dela na obstoječi trasi bodo zaključena predvidoma v letu 2020, na novi trasi na odseku Počehova–Pesnica–predor Pekel, viadukt Pesnica pa do konca 2022.