Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisana pogodba za izvedbo podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru

Maribor, 27.6.2018 – Direkcija RS za infrastrukturo in MO Maribor sta podpisali pogodbo za izgradnjo cestnega podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru z izbranimi izvajalci POMGRAD d.d., SŽ-ŽGP d.d. in GH Holding d.o.o. v vrednosti 8.922.154,29 EUR.

Projekt zajema izgradnjo cestnega podvoza pod železniško progo Maribor–Prevalje na Ljubljanski ulici v Mariboru, ki bo nadomestil trenutni nivojski prehod. Ob enem bo izvedena tudi rekonstrukcija postajališča Maribor Tabor z rekonstrukcijo signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, predvidena je tudi vzpostavitev kolesarske steze ter izgradnja dveh krožišč in sicer enega na križišču Ljubljanske ulice z ulico Moše Pijade in Masarykovo ulico, drugega pa na križišču Ljubljanske  ulice z Jezdarsko ulico. Izvedena bo tudi ureditev in povezava vzhodnega in zahodnega dela Magdalenskega parka.

 

Rok za izvedbo gradnje podvoza na Ljubljanski ulici z ostalimi ukrepi je 16 mesecev od uvedbe v delo. Predvideno je sofinanciranje investicije s strani Direkcija RS za infrastrukturo v 60% in MO Maribor v 40%. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 9,8 mio EUR.