Skoči na vsebino

NOVICA

Zaradi nujne zaščite brežin na cesti Spodnja Idrija-Godovič v Zali (Jelični vrh) bo predvidoma od 12.7.2018 naprej vzpostavljena polovična zapora ceste, pozneje je predvidena tudi popolna zapora ceste

Ljubljana, 6.7.2018 - V četrtek 12.7.2018 se bodo pričela pripravljalna dela za nujno sanacijo brežin na cesti Sp. Idrija-Godovič v Zali (Jelični vrh), zaradi katerih bo spremenjen prometni režim, potrebne bodo tudi delne in popolne zapore ceste. Direkcija RS za infrastrukturo je izvajalcu izdala dovoljenje, da od 12.7.2018 uvede polovično zaporo ceste, pozneje bo potrebna tudi popolna zapora. Izvajalec je dolžan tri dni prej vzpostavitvijo polovične ali popolne zapore obvestiti javnost. Natančen datum popolne zapore še ni znan, po trenutnih predvidevanjih bo to od 23.7.2018. Vzpostavitev popolne zapore ceste je odvisna od dinamike izvedbe del, zato gre zgolj za okvirni datum predvidene popolne zapore. O vsakokratnem prometnem režimu bodo uporabniki obveščeni preko Prometno informacijskega centra za državne ceste.

Zaradi poslabšanja stanja brežin v Zali (Jelični vrh) na cesti Spodnja Idrija – Godovič -  nedavno sta se zgodila dva elementarna dogodka, ko sta marca in maja letos skali padli na mimovozeči vozili-  mora Direkcija RS za infrastrukturo nujno izvesti ukrepe za zavarovanje prometa.
Na podlagi projektnih rešitev in izdelane projektne dokumentacije bodo na najbolj nevarnem previsnem delu skale (km 8,460) vgrajeni podajno lovilni sistemi in sidrane ter viseče mreže.  S tem bo vzpostavljeno začasno varovanje prometa na cesti, hkrati pa bo s to rešitvijo zavarovano tudi območje načrtovanega gradbišča - na tem mestu bo sicer zgrajena galerija. Približno dva kilometra naprej proti Idriji, od km 6,500 do km 6,950, pa bo izvedba podajno lovilnih sistemov in sidranih ter visečih mrež hkrati tudi končni ukrep zaščite.
Zaradi izjemno zahtevnega terena in priprave le-tega pred namestitvijo podajno lovilnih sistemov in mrež, je potrebno brežino očistiti drevja ter odkrušenega kamenja in skal. To so tako imenovana pripravljalna dela, ki jih delavci alpinisti izvajajo predvsem ročno in način, da kontrolirano prožijo labilno kamenje in skale, ki nato pade na cesto, na kateri bodo namestili predhodno posekano drevje in grmovje in s tem zaščitili vozišče. Čiščenja brežin ni možno izvesti drugače, zato je za obe lokaciji predvidena popolna zapora ceste. Glede na velikost območja in oceno zahtevnosti čiščenja (količino materiala) ter ob predpostavki, da ne bo nepredvidenega krušenja večjih skal, ki bi ob padcu poškodovale vozišče, se predvideva,  da bo za izvedbo pripravljenih del potreben čas od 23.7.2018 do 20.8.2018.  Takšno časovno okno je ocenjeno upoštevajoč možne ovire pri izvedbi. V primeru ugodnega poteka del in brez poškodb vozišča, je sicer predvideno, da bi lahko po 14-dneh  (po načrtih bi to bilo po 6.8.2018) sprostili izmenično enosmerni promet v nočnem času od 22. ure do 5. ure zjutraj, ko ne bo možno izvajati del na brežini in ko bodo večji elementi z brežine že odstranjeni. Na material na brežini vplivajo klimatski dejavniki in od časa pregleda brežine do priprave dokumentacije se lahko stanje tudi spreminja, zato pred izvedbo del ni možno natančno podati podatka, koliko materiala na brežini je nestabilnega in v kakšno globino, oziroma, kakšno velikost skal bo potrebno zvaliti po brežini (katere pa bodo dodatno fiksirane) - podana je zgolj strokovna ocena na osnovi ogledov neočiščenega terena. Ravno tako na že očiščeno območje vplivajo padavine, kar pomeni, da  se v primeru močnejšega dežja in posledično nanosov materiala lahko zgodi, da bo še vedno potrebna popolna zapora tudi v nočnem času. 
Ker gre za zelo pomembno cestno povezavo, Direkcija RS za infrastrukturo od izvajalca del zahteva, da se pripravljalna dela izvajajo praktično ves svetli del dneva, da bo popolna zapora ceste kar se da hitro nadomeščena s polovično zaporo. Ostala dela mora namreč izvajalec izvesti tako, da je možen enosmerno izmeničen promet, V času, ko obstaja tveganje za promet ali ko je to potrebno zaradi manevrskega prostora, na primer, za dvigovanje mrež in podajno lovilnih ograj, pa bo izvajalec izvedel krajše do 30 minutne zapore.  Ta dela bodo predvidoma trajala 80 dni. 

V času popolne zapore bo možen obvoz po naslednjih državnih cestah:
Za ves promet (tudi avtobusi) nad skupno maso 7,5 ton je predviden potek obvoza Logatec – Nova Gorica – Tolmin – Idrija. 
 
Za vsa vozila do skupne mase 7,5 ton (osebna vozila, kombinirana vozila in lažja tovorna vozila) pa je predviden potek obvoza Logatec – Žiri – Govejk – Marof – Spodnja Idrija.

 

 

 

Samo za potrebe dovoza materiala v Idrijo  in odvoza izdelkov iz Idrije in za Cerkno (ne za tranzitni promet !), pa bo pod posebnimi pogoji dovoljena uporaba obvoza čez Kladje tudi za težek tovorni promet, kjer je sedaj vzpostavljena omejitev za tovorni promet skupne mase nad 7,5 ton. 
Sedanja ureditev prometa na cesti R2-210/1112 Trebija – Sovodenj in 1113 Sovodenj – Cerkno (čez Kladje) ter 1114 Cerkno – Želin je urejena na način, da na navedenih odsekih ceste velja prepoved vožnje za vlačilce ter je dovoljena osna obremenitev 8 ton. Na navedenih odsekih ceste se bo promet odvijal na sledeči način:


⦁    v smeri Trebija – Sovodenj – Cerkno – Želin se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 10:00 do 12:00 ure. Pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50 sedežni) in sicer od 9:30 do 12:30 ure.


⦁    v smeri Želin – Cerkno – Sovodenj – Trebija se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 16:00 do 18:00 ure. Pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50 sedežni) in sicer od 15:30 do 18:30 ure.
 

Direkcija RS za infrastrukturo posebej opozarja, da v kolikor prevozniki  na tej trasi ne bodo dosledno upoštevali navedenega prometnega režima lahko pride do zagozditve tovornih vozil, kar ima lahko za posledico več ur trajajoč zastoj. Zato  je Direkcija RS za infrastrukturo tudi poslala obvestilo tangiranim podjetjem s prošnjo, da naj svoje prevoznike obvestijo o navedenem prometnem režimu in poskrbijo, da se bodo ti dosledno držali omejitev oziroma, da bodo tovorna vozila čakala na mestih, kjer je to dovoljeno. 

 

Vse uporabnike posebej opozarjamo, da bo na cesti Spodnja Idrija-Godovič v Zali zaradi del spremenjen prometni režim, ki se bo prilagajal izvedbi del. Od 12.7.2018 naprej bo izvajalec vzpostavil polovično zaporo, pozneje, predvidoma od 23.7.2018 naprej in predvidoma do 20.8.2018 pa je predvidena popolna zapora ceste. Informacije o veljavnem prometnem režimu, zaporah in obvozih bodo uporabnikom na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970).