Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zaradi nujne zaščite brežin na cesti Spodnja Idrija–Godovič v Zali (Jelični vrh) predvidena zapora ceste od 23.7. do 20.8.2018

V preteklih mesecih sta bila na cesti Spodnja Idrija–Godovič v Zali (Jelični vrh) evidentirana dva elementarna dogodka, ko je skala padla na mimo vozeče vozilo. Zaradi smrtno nevarnih situacij je Direkcija RS za infrastrukturo ocenila, da je z namenom zagotavljanja temeljne varnosti in varovanja zdravja in življenj uporabnikov na tem območju nujno potrebno izvesti ukrepe za zavarovanje prometa. Na delu območja, na katerem je bilo evidentirano padanje kamenja in skal je sicer predvidena izgradnja galerije, so pa postopki priprave projekta in izbire izvajalca še v teku, zato je pričetek gradnje predviden v prihodnjem letu.

 

Projektna rešitev za urgentno zavarovanje prometa pred padajočim kamenjem predvideva, da bodo na najbolj nevarnem previsnem delu skale (v km 8,460) vgrajeni podajno lovilni sistemi in sidrane ter viseče mreže. S tem bo vzpostavljeno začasno varovanje prometa na cesti, hkrati pa bo s to rešitvijo zavarovano tudi območje načrtovanega gradbišča v času gradnje galerije. Zavarovanje pred padajočim kamenjem bi sicer morali tako ali tako izvesti pred vzpostavitvijo gradbišča galerije in gre za poseg, zaradi katerega bi bila izvedena popolna zapora v sklopu gradnje galerije. V času zapore bo približno dva kilometra naprej proti Idriji, od km 6,500 do km 6,950 še eno gradbišče, kjer bo potekala izvedba podajno lovilnih sistemov in sidranih ter visečih mrež.


Pred namestitvijo podajno lovilnih sistemov in mrež je potrebno brežino očistiti drevja ter odkrušenega kamenja in skal. To so tako imenovana pripravljalna dela, ki jih delavci alpinisti zaradi izjemno zahtevnega terena izvajajo predvsem ročno in način, da kontrolirano prožijo labilno kamenje in skale, ki nato padejo na cesto, na kateri bodo namestili predhodno posekano drevje in grmovje in s tem zaščitili vozišče pred poškodbami.


Čiščenja brežin ni možno izvesti drugače, zato je za obe lokaciji predvidena popolna zapora ceste. Glede na velikost območja in oceno zahtevnosti čiščenja (količino materiala) ter ob predpostavki, da ne bo nepredvidenega krušenja večjih skal, ki bi ob padcu poškodovale vozišče, se predvideva, da bo za izvedbo pripravljenih del potreben čas od 23.7.do 20.8.2018. Takšno časovno okno je ocenjeno upoštevajoč možne ovire pri izvedbi. Ocenjuje se, da bi lahko v primeru ugodnega poteka del in v kolikor ne bo poškodb vozišča po 14-dneh (po načrtih bi to bilo po 6.8.2018) sprostili izmenično enosmerni promet v nočnem času od 22. ure do 5. ure zjutraj, ko ne bo možno izvajati del na brežini in ko bodo večje labilne skale z brežine že odstranjene.


Na material na brežini vplivajo klimatski dejavniki in od časa pregleda brežine do priprave dokumentacije se lahko stanje tudi spreminja, zato pred izvedbo del ni možno natančno podati podatka, koliko materiala na brežini je nestabilnega in v kakšno globino, oziroma, kakšno velikost skal bo potrebno zvaliti po brežini (katere pa bodo dodatno fiksirane) - podana je zgolj strokovna ocena na osnovi ogledov neočiščenega terena. Ravno tako na že očiščeno območje vplivajo padavine, kar pomeni, da se v primeru močnejšega dežja in posledično nanosov materiala lahko zgodi, da bo še vedno potrebna popolna zapora tudi v nočnem času.


Ker gre za zelo pomembno cestno povezavo, Direkcija RS za infrastrukturo od izvajalca del zahteva, da se pripravljalna dela izvajajo praktično ves svetli del dneva, da bo popolna zapora ceste kar se da hitro nadomeščena s polovično zaporo. Ostala dela mora namreč izvajalec izvesti tako, da je možen enosmerno izmeničen promet. V času, ko obstaja tveganje za promet ali ko je to potrebno zaradi manevrskega prostora, na primer, za dvigovanje mrež in podajno lovilnih ograj, pa bo izvajalec izvedel krajše 15-minutne popolne zapore. Ta dela bodo predvidoma trajala 80 dni.

 

Popolna zapora od 23.7. 2018 do 20.8. 2018 na cestah:
G2-102, odsek 1034 Sp. Idrija - Godovič (od km 5,215-8,900)

 

V času popolne zapore se promet za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t preusmeri na državne ceste na relaciji Godovič–Kalce–Logatec–Žiri–Idrija, kjer bo promet potekal dvosmerno ter bo voden s pomočjo začasne prometne signalizacije.

 

Tovorna vozila nad 7,5 t se preusmeri na državne ceste na relaciji Kalce–Logatec–Unec–Postojna–Razdrto–Vipava–Nova Gorica–Kanal–Tolmin–Dolenja Trebuša–Idrija, (do 1.8.2018 in od 15.8. do 20.8. 2018). V terminu od 1.8. do 14.8.2018 bo za tovorna vozila nad 7,5 t omogočen enak obvoz, le da bodo preusmerjena na AC priključek Vrhnika.

 

Za intervencijska vozila na nujni vožnji bo omogočen obvoz preko občinskih cest.

 

Delna zapora od 6.8. do 21.12. 2018 na cestah:
G2-102, odsek 1034 Sp. Idrija - Godovič (od km 6,480-6,920 in od km 8,220-8,715)

 

Kratkotrajne popolne zapore v trajanju do 15 minut naenkrat od 21.8. do 21.12. 2018 na cestah:
G2-102, odsek 1034 Sp. Idrija - Godovič (od km 6,480-6,920 in od km 8,220-8,715)

 

Urnik: od 8:30 do 15:00 ure in od 17:00 do 19:00 ure, v trajanju do 15 minut

 

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970). Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu.

 

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.