Skoči na vsebino

NOVICA

Začenja se nadgradnja železniškega odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje

V okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« Direkcija RS za infrastrukturo začenja z nadgradnjo odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje.

Nadgradnja odseka Rimske Toplice-Laško bo zajemala zamenjavo 10 km tirov in 10,6 km vozne mreže, ukinitev treh obstoječih nivojskih prehodov in gradnjo novega izvennivojskega križanja v Marija Gradcu, izvedena pa bo tudi sanacija obstoječih objektov - 2 mostova, nadvoz, 4 podvozi, 11 opornih oz. podpornih zidov, 14 prepustov.

Na odseku Laško-Celje bo nadgrajenih 17,2 km tirov in 18,9 km vozne mreže ter izvedena bo sanacija obstoječih objektov - 5 mostov, 4  podhodi, 6 podvozov,15 podpornih oz. opornih zidov, 18 prepustov.

 

Dela so se začela na enem tiru in bodo na tem tiru potekala predvidoma do meseca decembra, na to sledi še zamenjava drugega tira. Nadgradnjo odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje v vrednosti 47,25 mio EUR izvajajo podjetja Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in CGP. Dela na odseku bodo zaključena predvidoma v drugi polovici leta 2019.

 

Zaradi obsežnih investicijskih del v javno železniško infrastrukturo, na železniški progi od Zidnega Mosta do Šentilja se izvajajo štirje večji projekti, so Slovenske železnice s četrtkom, 19.7.2018, uvedle tudi nov vozni red. Med drugim bo zaradi del in zapor proge med postajami Celje, Laško in Rimske Toplice do 8. decembra prilagojen vozni red vlakov, namesto nekaterih vlakov pa bo uveden tudi nadomestni avtobusni prevoz.

 

V sklopu projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« je bila v mesecu juniju tudi zaključena nadgradnja železniških postaj Celje in Laško, ki se je pričela v začetku preteklega leta.


Vzporedno z nadgradnjo tirov se na preobremenjenih odsekih izvaja tudi aktivna protihrupna zaščita, dela v vrednosti 2,77 mio EUR izvaja Obrt-Oprema d.o.o.. V kratkem je predvidena še objava javnega naročila za izgradnjo novega mostu čez Savinjo v Marija Gradcu in nato še za nadgradnjo odseka Zidani Most–Rimske Toplice in postaje Rimske Toplice.

 

Ocenjena vrednost celotnega projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje znaša 282,4 milijonov evrov. Projekt je sofinanciran z EU sredstev iz IPE kohezijske ovojnice v višini 90,6 mio EUR. Celoten projekt bo dokončan predvidoma v letu 2020.