Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija o poteku sanacije brežin v Zali na cesti Idrija-Godovič

Ljubljana, 2.8.2018 - Na včerajšnjem operativnem sestanku je bilo ugotovljeno, da na cesti Idrija Godovič, kjer je zaradi sanacije brežin v Zali (Jelini vrh) vzpostavljena popolna zapora ne bo možno vzpostaviti sprostitve prometa v nočnem času, kot je bilo sprva načrtovano, saj ni možno zagotoviti ustreznega nivoja varnosti.

Zaradi poslabšanja stanja brežin v Zali (Jelični vrh) na cesti Spodnja Idrija–Godovič, potem ko sta se zgodila dva elementarna dogodka, ko sta marca in maja letos skali padli na mimovozeči vozili je Direkcija RS za infrastrukturo morala nujno izvesti ukrepe za zavarovanje prometa. Na podlagi projektnih rešitev in izdelane projektne dokumentacije se na najbolj nevarnem previsnem delu skale (v km 8,460) vgrajujejo podajno lovilni sistemi in sidrane ter viseče mreže, približno dva kilometra naprej proti Idriji, od km 6,500 do km 6,950, pa izvajajo podajno lovilni sistemi in sidrane ter viseče mreže.

 

Ob pričetku pripravljalnih del je bilo ocenjeno, da bo potreben za izvedbo del čas od 23.7.2018 do 20.8.2018 ter da bi lahko v primeru ugodnega poteka del in brez poškodb vozišča, po 14-dneh (po načrtih bi to bilo po 6.8.2018) sprostili izmenično enosmerni promet v nočnem času od 22. ure do 5. ure zjutraj, ko ne bo možno izvajati del na brežini in ko bodo večji elementi z brežine že odstranjeni.


Na operativnem sestanku dne 1.8.2018 je bila po analizi opravljenih del in del, ki jih je potrebno še opraviti, sprejeta odločitev, da popolna zapora ostane ves čas do 20.8.2018, brez prekinitve v nočnem času od 22 h do 5 ure zjutraj, kot je bila prvotno napovedana možnost.

 

Z brežin so odstranjene predvidene labilne skale in večino krušljivega kamenja, še vedno pa ostaja na brežinah znaten del krušljivega kamenja, saj se z vrtanjem za sidra ter montažo mrež pojavljajo še dodatni odkruški. To pomeni, da se tudi preko noči lahko na cesti pojavi večja količina odkruškov, kar je ob nalivih, ki se v zadnjih dneh pojavljajo po Sloveniji in ki lahko močno poslabšajo stanje ranjene brežine, še toliko bolj verjetno. Na brežinah se pojavlja tudi divjad, ki bi lahko dodatno poslabšala stanje oziroma prožila kamenje, zato posledično ugotovitev, da ni možno zagotoviti ustrezne varnostni prometa torej, da v času nočne sprostitve prometa ne bi bilo naletov na padlo kamenje.

 

V kolikor bi ob danih razmerah poskušali vzpostaviti nočno prevoznost, bi to pomenilo podaljšanje cestne zapore v september.

 

Direkcija RS za infrastrukturo bo še naprej vodila tako projekt sanacije brežin v Zali kot tudi vse ostale projekte na način, da bo od izvajalcev zahtevala strokovno, hitro in učinkovito izvedbo. Hkrati pa bo skrbela za zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti vseh uporabnikov, četudi to pomeni nepriljubljene ukrepe popolne zapore.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in jih prosimo, da spremljajo informacije o zaporah in stanju prometa, posredovane preko Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, 1970).


Direkcija RS za infrastrukturo