Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključena dela na železniški postaji Celje

Celje – nadgradnja in obnova železniške postaje Celje je zaključena. S tem je zaključen prvi del nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je zajemal nadgradnjo železniških postaj Celje in Laško.

V začetku leta 2017 je Direkcija RS za infrastrukturo pričela nadgradnjo železniške proge Zidani Most–Celje. V okviru prve faze je bila izvedena nadgradnja železniških postaj Celje (potniški in tovorni del) in Laško.

 

Na železniški postaji Celje (potniški in tovorni del) je bilo nadgrajenih 11,5 km tirov, nadgrajene so tirne naprave, spodnji ustroj železniške proge, 23,8 km vozne mreže ter elektro in strojne inštalacije.
Na potniškem delu postaje sta bila na novo zgrajena dva perona vključno z nadstrešnicami in zavetišči, peron ob postajni stavbi je bil rekonstruiran, vgrajena pa so bila tudi tri dvigala za dostope na perone. V okviru del na železniški postaji Celje so bili obnovljeni in sanirani štirje obstoječi podhodi, obnovljen in saniran pa je bil tudi podvoz na Teharski cesti z novim črpališčem.

 

V mesecu juniju je bila zaključena tudi nadgradnje železniške postaje Laško, kjer je bilo zamenjanih vseh pet tirov v skupni dolžini 3,9 km, zamenjanih je bilo vseh 14 kretnic, elektrifikacija postaje pa je bila v celoti zamenjana z novo. Saniran je bil tudi stari podvoz ter jeklen most preko Savinje. Na železniški postaji je zgrajen tudi nov podhod s tremi dvigali ter dva nova perona. Na postajnem poslopju je bila obnovljena celotna fasada, nove so sanitarije in čakalnica ter dve novi parkirišči.

 

Trenutno že potekajo dela v okviru drugega sklopa projekta, ki zajema nadgradnjo odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje.

 

Ocenjena vrednost celotnega projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje znaša 282,4 milijonov evrov. Projekt je sofinanciran z EU sredstev iz IPE kohezijske ovojnice v višini 90,6 mio EUR. Celoten projekt bo dokončan predvidoma v letu 2020.