Skoči na vsebino

NOVICA

Dela na odseku železniške proge Rimske Toplice–Laško–Celje v polnem teku

Nekaj utrinkov o poteku del z odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, kjer se v okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« izvaja nadgradnja železniške proge.

Dne 19.07.2018 se je začelo s popolno zaporo levega tira na odsekih železniške proge Rimske Toplice–Laško in Laško– Celje. V tem trenutku je vozna mreža demontirana v celoti, izvajajo se dela pri demontaži tira in pragov. Prav tako se zelo intenzivno izvajajo dela pri izvedbi spodnjega ustroja železniške proge - izkop in odstranitev starih nasipov ter izvedba novih vključno z izvedbo odvodnjavanja. Sočasno z zemeljskimi deli se izvajajo tudi sanacije premostitvenih objektov - prepusti, podvozi, mostovi, oporne in podporne konstrukcije. Dela pri nadgradnji levega tira bodo zaključena predvidoma v začetku decembra.