Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprostitev prometa preko rekonstruiranega starega ptujskega mostu in mostu čez Studenčnico na Ptuju

PTUJ, 24.8.2018 – danes ob 15. uri bo ponovno stekel promet preko starega ptujskega mostu in mostu čez Studenčnico na Ptuju. Sprostitvi bodo prisostvovali tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko in župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar.

Ptuj je zgodovinsko mesto z izjemno tradicijo in stari most čez Dravo je pomemben tehniški in kulturni spomenik, ki je bil upoštevan tudi pri ustvarjanju podobe novega bližnjega Puhovega mostu. Stari most čez Dravo je bil zgrajen leta 1956 in kot prva prednapeta in po prosto konzolni metodi grajena mostna konstrukcija, z 80 metrskim srednjim razponom pa ob dokončanju šesta največja konstrukcija tega tipa na svetu.

 

Tako je obnova predstavljala zelo kompleksno gradnjo z velikim številom obnovitvenih postopkov, v kombinaciji s postopki novogradnje. Pri izvajanju obnovitvenih del so bili vključevali tudi elemente novogradnje.

 

Direkcija RS za infrastrukturo je v sklopu te investicije rekonstruirala dva objekta: stari most čez Dravo in most preko Studenčnice ter cesto, ki ju povezuje. Z izvedeno celovito rekonstrukcijo obeh mostov smo objektoma ustrezno podaljšali življenjsko dobo in hkrati zvišali nivo prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Uredili smo tudi priključke cest na mostova, brežine in bregove v območju obeh mostov ter rekonstruirali cesto in obnovili pločnike na mostovih. Obnovljeni so prav vsi deli starega mostu čez Dravo: Stebra v reki Dravi sta obbetonirana tako na zunanji kot notranji strani, saj sta votle izvedbe. Razponska prednapeta konstrukcija je bila deležna spremembe statičnega sistema z ukinitvijo vseh Gerberjevih členkov v prekladni konstrukciji, tako je ohranjen le en členek v osrednjem razponu, ki je obnovljen in konstrukcijsko prilagojen za vgradnjo novih ležišč in nove prehodne (dilatacijske) konstrukcije. Nov je celoten krov mostu: hidroizolacija, asfalti, hodniki za pešce.

 

Podatki o vgrajenih materialih in obsegu del:

 

Beton:1000m3
Jeklena armatura:200.000 kg
Jekleni kabli:40.000 kg
Jeklene sidrne palice:650 kosov
Betonski usmerjevalci kablov - deviatorji:130 kosov
Dolžina asfaltirane trase:500 metrov
Datum pričetka del:junij 2017
Datum vzpostavitve prevoznosti:avgust 2018
Vrednost gradbenih del:4.523.339,25 EUR
Izvajalec del:Pomgrad d.d.

 

 

 

Na območju starega ptujskega mostu so se uredila še krožišča:

Ureditev dumb bell krožnih križišč na Mariborski cesti v naselju Ptuj – na R3-710/0247, km 0,490 v dolžini 360 m, v vrednosti 95.918,72 EUR.

Vzporedno z ureditvijo krožišč je potekala tudi ureditev pločnikov in meteorne kanalizacije v vrednosti 320.881,58 EUR. 252.329,64 je zagotovila Direkcija, 68.551,94 EUR pa Mestna občina Ptuj.

 

Ureditev začasnega montažnega krožišča na Ormoški cesti na križišču cest R1-229 odsek 0248 v km 1,101, odsek 1417 v km 0,000, R3-710, odsek 0247 v km 0,000 ter lokalne ceste št. 329401. Vrednost izvedbe znaša 48.769,72 EUR. V teku je tudi priprava projektne dokumentacije za izgradnjo fiksnega krožišča, katerega izvedba je načrtovana v letih 2019/2020.