Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev projektov Direkcije RS za infrastrukturo na območju Občine Rogatec

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot upravljalec 5.936,7 kilometrov dolgega omrežja državnih cest (13,6% glavnih cest in 86,4 % regionalnih cest) trenutno vodi več kot 250 gradbišč.

 

S posegi iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja se dviguje nivo storitve za uporabnike, saj se v okviru teh vlaganj izvaja nove ureditve, širitve cest, gradi pločnike, obnavlja in nadgrajuje obstoječo infrastrukturo ali gradi novo. Ob teh poenostavljeno poimenovanih investicijah pa se izvaja še posege iz naslova rednega vzdrževanja, s katerimi se zagotavlja prevoznost in ohranja ustrezen nivo stanja cestne infrastrukture. Tretji večji sklop posegov predstavljajo ukrepi iz naslova izboljšanja prometne varnosti.

 

Na območju Občine Rogatec, kjer leži 19,58 km cest v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo je v pripravi večji investicijski poseg z namenom ureditve dela glavne ceste Rogatec – Dobovec, zato je bila 30.8.2018 na Dvoru Strmol organizirana posebna predstavitev za zainteresirano javnost.

 

Gradbišče sanacije plazu na regionalni cesti R2-432/1284 Rogatec-Majšperk, kjer potekajo dela iz naslova rednega vzdrževanja, je organizirano na treh lokacijah, in sicer v km 0,740, km 5,426 in km 5,632. S sanacijskimi deli v vrednosti nekaj manj kot 136.000,00 EUR bodo odpravljene posledice marčevskih elementarnih dogodkov.

 

S posebnim postopkom hladne reciklaže se obnavlja cesto R1-689/6260 Kozminci-Žetale-Rogatec. Projekt zajema obnovo odsekov od km 0,270 do 7,000 in od km 9,000 do km 9,930. Vrednost del, izvedenih v okviru tega gradbišča znaša 2.790.102,33 EUR in jih v celoti financira Direkcija RS za infrastrukturo.

 

V teku je tudi izbor ponudnika za izvedbo obnove vozišča ceste G2-107, odsek 1277 Rogatec-Dobovec od km 0,190 do km 1,710. Dela, katerih vrednost je ocenjena na slabih 800.000,00 EUR naj bi bila izvedena v roku 75 dni od uvedbe v delo.

 

Še v letošnjem letu pa je predviden pričetek del višje na glavni cesti proti mejnemu prehodu Dobovec. V okviru investicijskega projekta bo cesta G2-107/1277 v delu od km 5,000 do km 6,150 (v skupni dolžini 1.150 m) razširjena, zgrajeni bodo pločniki in površine za kolesarje, ob železniški postaji pa bo urejeno tudi krožno avtobusno postajališče ob katerem bo 6 parkirnih mest za osebna vozila.

 

V sklopu 1,6 milijona evrov vrednega investicijskega projekta bo rekonstruiran tudi most preko Glažute, ter zgrajena prepust in oporni zid, projekt pa zajema tudi ureditev komunalne infrastrukture in cestne razsvetljave. Območje se ureja celovito, zato projekt vključuje tudi krajinsko ureditveni načrt obcestnega prostora in krajinsko ureditev. Glede na obseg projekta je predvideno, da bodo dela zaključena v roku enega leta.