Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Varnost udeležencev v prometu je na prvem mestu

Jagnjenica, 26. september 2018 – Ob prisotnosti ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek, poslanca Državnega zbora RS Matjaža Hana in direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Damirja Topolka so danes slovesno predali namenu 1,2 kilometra dolg odsek ceste v naselju Jagnjenica. Tako je z modernizacijo regionalne ceste poskrbljeno za večjo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa pešcev.

Cestni odsek, ki leži na prometni regionalni cesti med Radečami in Litijo, je bil dotrajan, hoja po bankinah pa pešcem ni zagotavljala ustrezne stopnje varnosti. Zato so za ureditev odseka gradbeni stroji na razpisu izbranega izvajalca podjetja Kostak iz Krškega zabrneli že februarja. Preplastili so 1,2 kilometra vozišča, zgradili 1,5 metra širok pločnik, uredili dve avtobusni postajališči izven vozišča, uredili odvodnjavanje in fekalno kanalizacijo ter zgradili oporne zidove. Za večjo varnost v naselju je postavljena tudi javna razsvetljava. Vrednost celotne investicije je 699.221 evrov, od katerih znaša delež Direkcije RS za infrastrukturo 460.463 evra, preostalih 238.758 evrov pa je financirala Občina Radeče.

 

Danes uradno odprt odsek ceste je sicer le ena izmed investicij, Direkcije RS za infrastrukturo, ki sega tudi na območje Občine Radeče, načrtovana je tudi širitev glavne ceste Zidani Most–Radeče v smeri proti reki Savi. Objekti, namenjeni za rušenje so že odkupljeni in bodo predvidoma porušeni še letos. Trenutno poteka parcelacija nato je v začetku prihodnjega leta predvidena objava javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del.

 

Preko Občine Radeče poteka tudi daljinska kolesarska povezava Sava-Krka bike, in sicer od Radeč, Sevnice, Krškega, Brežic do Hermice na Hrvaškem v skupni dolžini 58,3 kilometra. Z ureditvijo krovnega državnega kolesarskega omrežja namreč želi Slovenija po vzoru drugih evropskih držav spodbuditi kolesarjenje kot obliko rekreacije in način prevoza, prav tako pa je postal kolesarski turizem v Evropi hitro rastoča in ekonomsko vedno bolj pomembna dejavnost. Izgradnja primerne daljinsko-potovalne in državne kolesarske infrastrukture je tako nujna. Zato se pospešeno pripravlja vsa potrebna dokumentacija za izvedbo projektov na kolesarskem omrežju.

 

Na železniškem omrežju, ki prav tako poteka preko Občine Radeče, trenutno na delu X. koridorja poteka vgradnja evropskega sistema za nadzor in vodenje vlakov ETCS. Ta bo omogočil interoperabilno odvijanje železniškega prometa na odsekih železniških prog državna meja–Dobova–Zidani Most, Pragersko–Maribor in Maribor–Šentilj–državna meja, s čimer bo mogoče poenotiti evropski železniški sistem na teh odsekih železniških prog in s tem povečati konkurenčnost železniškega prometa. Dela v vrednosti 19,5 milijona evrov so se začela v drugi polovici leta 2017 in bodo predvidoma končana do konca leta 2023, vsa dela na progi Dobova–Zidani Most pa bodo dokončana predvidoma v aprilu 2019. Projekt je sofinanciran tudi z nepovratnimi evropskimi sredstvi v višini 6,4 milijona evrov.

 

Na območju Občine Radeče je sicer 21,2 kilometra glavnih in regionalnih cest, za vzdrževanje katerih je Direkcija lani namenila 228.108 evrov. Samo v prvi polovici letošnjega leta pa je za redno vzdrževanje namenila že 130.578 evrov.