Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zaključili tri projekte, vredne 1,36 milijona evrov

Šmartno ob Paki, 28. september 2018 – Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je danes v spremstvu direktorja Direkcije RS za infrastrukturo in župana Občine Šmartno ob Paki Janka Kopušarja simbolično zaključila vse projekte, ki so jih v občini dokončali v tem letu, v skupni vrednosti 1,36 milijona evrov. S temi projekti se izboljšuje nivo uslug za uporabnike in viša stopnjo prometne varnosti.

V Občini Šmartno ob Paki so s slovesnostjo obeležili zaključek treh projektov. Na regionalni cesti Pesje–Gorenje so preplastili 1,42 kilometra ceste med Gorenjem in Skornim, naredili 47 metrov dolg kamnit oporni zid, uredili 110 metrov brežine ter posekali drevje in grmičevje, uredili škarpiranje in namestili 980 m2 varovalne mreže. Celotna investicije je stala 531.655 evrov in jo je v celoti krila Direkcija RS za infrastrukturo. V sklopu drugega projekta so sanirali most čez Pako v Rečici, kjer so preplastili vozišče, postavili ograje, uredili pločnike na mostu in priključne ceste ter prestavili TK vode. Tudi to obnovo v višini 229.782 evrov je v celoti krila Direkcija RS za infrastrukturo. Največja investicija, ki bo tudi v največji meri pripomogla k varnosti v cestnem in železniškem prometu, pa je izgradnja površine za pešce preko zavarovanega nivojskega prehoda, imenovanega Paška vas 1. Nivojski prehod se nahaja na regionalni železniški progi Celje–Velenje, na odseku med postajama Šmartno ob Paki in Šoštanj, kjer je  bil pred tem zavarovan s svetlobno zvočnimi signali, ki označujejo mesto križanja regionalne ceste čez železniško progo, zdaj pa so prehod posodobili. Gradbena dela so potekala v štirih sklopih, pri čemer so najprej uredili regionalno cesto, nato lokalno cesto in parkirišče ter pločnik, v tretjem sklopu so uredili javno razsvetljavo in na koncu še obnovili signalno varnostne naprave nivojskega prehoda Paška vas  in poslopja poleg nivojskega prehoda. Vrednost investicije je 601.940 evrov, pri čemer je Direkcija RS za infrastrukturo prispevala 491.296 evrov, občina pa 110.644 evrov.

 

Tudi prihodnje leto bo v občini odprtih več gradbišč, saj je predvidena še ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda čez železniško progo, imenovanega Šmartno 2 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na regionalno cesto. V sklopu gradnje 3. razvojne osi pa bo prišla na vrsto tudi ukinitev nivojskega prehoda, imenovanega Rečica 1 z rekonstrukcijo dela občinske ceste. Poleg tega bodo prihodnje leto uredili 530 metrov  regionalne ceste Gorenje–Rečica–Letuš in cestni odsek Log–Šmartno ob Paki. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo 310-metrskega odseka ceste Polzela–Rečica, ki predvideva ureditev ceste, izgradnjo pločnikov, postavitev cestne razsvetljave in ureditev odvodnjavanja. Zaradi bližine kamnoloma in zato povečanega tovornega prometa skozi naselje pri projektiranju in usklajevanju projektnih rešitev ves čas aktivno sodeluje tudi Občina Šmartno ob Paki. Za naslednjo etapo rekonstrukcije omenjene ceste med km 1,800 in km 5,100, ki poteka izven naselja, pa se bo prihodnje leto naročilo izdelavo potrebne dokumentacije.

 

Na območju občine Šmartno ob Paki je sicer 10 kilometrov glavnih in regionalnih cest, za vzdrževanje katerih so lani na Direkciji RS za infrastrukturo namenili 105.946 evrov, v prvi polovici letošnjega leta pa že 135.111 evrov.