Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Korak bližje k boljši povezavi Goričkega z osrednjo Slovenijo

Murska Sobota, 28. september 2018 – Obvoznica Murska Sobota bo bistveno razbremenila promet po regionalnih cestah, ki potekajo skozi Mursko Soboto, in Goričko povezala z avtocestnim križem in osrednjo Slovenijo. To bo velik prispevek k razvoju gospodarstva in turizma v regiji ter trajnostni mobilnosti.

Trajnostna mobilnost je cilj, ki si ga Republika Slovenija prizadeva doseči na različne načine, tudi z gradnjo boljših cestnih povezav in s povezovanjem različnih regij na avtocestni križ. S tem, ko izboljšuje cestno infrastrukturo, ko cestne povezave iz mestnih središč seli na obrobja, s prometnimi ureditvami, ki odpravljajo ali zmanjšujejo ustavljanje vozil pred semaforji, po korakih izboljšuje odnos do okolja. Tudi izgradnja vzhodne obvoznice v Murski Soboti je eden izmed korakov, ki ga je kot trajnostno naravnanega prepoznala tudi Evropska unija, zato ga je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 sofinancirala s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Obvoznica Murska Sobota se gradi v dveh fazah. Južna obvozna cesta, ki jo danes predajamo namenu, pomeni izvedbo I. faze vzhodne obvoznice, ki se bo kasneje, v II. fazi v dolžini 3,18 kilometra nadaljevala do križišča Čarda. Izgradnja celotne obvozne ceste bo pomenila bistveno spremembo prometnih razmer. Nova obvozna cesta bo prevzela večji del prometa obstoječe regionalne ceste R3-740 ter hkrati prevzela funkcijo regionalne ceste R1-232 in s tem razbremenila Industrijsko, Panonsko in Lendavsko ulico. Poleg tega bo predviden sistem obvoznih cest omogočal hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste A5. Ocenjena vrednost izgradnje celotne obvoznice je 30,7 milijona evrov.

 

Danes odprto, 2,72 kilometra dolgo južno obvoznico je gradilo podjetje Pomgrad s partnerjem Asfalti Ptuj. V tem sklopu so zgradili tudi 43-metrski nadvoz nad železniško progo Pragersko-Hodoš, dve krožni križišči (z lokalno cesto Bakovci-Murska Sobota in z regionalno cesto R1-232 Murska Sobota-Lipovci), priključek s Tomšičevo ter pet deviacij poljskih poti in aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša v skupni dolžini 294 metrov. Namestili so tudi potrebno prometno opremo in signalizacijo ter preuredili oziroma zaščitili komunalne vode. Vrednost te investicije znaša 6,08 milijona evrov, od katerih je 5,12 milijona evrov evropskih sredstev, 946.032 evrov je prispevala Direkcija RS za infrastrukturo, 15.049 evrov pa Mestna občina Murska Sobota.

 

Začetek gradnje 2. etape obvoznice bo v najboljšem primeru leta 2020, saj bo zaradi zagotavljanja poplavne varnosti treba zgraditi zadrževalnik, ki se nahaja v Občini Moravske Toplice, torej izven OPPN za obvoznico. DRSI je za izgradnjo zadrževalnika naročila strokovne podlage, na podlagi katerih je Občina Moravske Toplice v prvi polovici letošnjega leta že pristopila k pripravi OPPN za zadrževalnik. Začetek gradnje je torej odvisen od umestitve in pričetka gradnje zadrževalnika Sebeborci.

 

Posebnost trase obvoznice je tudi ta, da poteka čez tri zaščitena območja kulturne dediščine, zato so že leta 2016 začeli z arheološkimi izkopavanji. Z arheološkim intenzivnim terenskim pregledom so pregledali 4,39 hektarjev njivskih površin in izkopali lončenino iz prazgodovine, rimskega obdobja in srednjega veka ter grobove iz rimskega obdobja.

 

Slovesnosti ob odprtju se je udeležilo veliko občanov, program pa je bil povezan s trajnostno mobilnostjo. Pri prerezu traku so tako sodelovali tudi dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki so sodelovali pri projektu o trajnostni mobilnosti, po prerezu traku pa je po cesti kot prvi zapeljal električni avto. Prisotne sta v nagovoru pozdravila tudi Predsednik Vlade RS Marjan Šarec in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, v osrednjem delu prireditve pa je murskosoboški župan dr. Aleksander Jevšek izrazil zadovoljstvo, da se prav v njegovem mandatu dokončujejo tako veliki in pomembni projekti. Veseli ga, da je država prepoznala Mursko Soboto kot razvojno središče in bo s sodobno prometno infrastrukturo občini omogočila razvoj tudi drugih področij.

 

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, ki je vodila projekt izgradnje obvoznice, je, zadovoljen z izvedbo projekta, poudaril je pomen dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo in izpostavil, da so že v teku aktivnosti za gradnjo naslednje faze.

Ponosen na novo cesto je tudi predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan. Kot aktiven politik si vedno prizadeva, da se uresničujejo projekti, od katerih imajo konkretne koristi predvsem ljudje. Lokalno prebivalstvo in on kot domačin, bodo po njegovih besedah razbremenitev ceste občutili takoj, saj bo zaradi obvoznice skozi mesto potekalo manj prometa, manj bo onesnaženja, hrupa in nepotrebnih zastojev ob prometnih konicah, varnost udeležencev v prometu pa bo večja.

 


***
Več informacij:
Vida Lukač,
kabinet župana Mestne občine Murska Sobota
telefon: 02 525 16 18
e-pošta: vida.lukac(at)murska-sobota.si

 

Sandra Kržan,
Direkcija RS za infrastrukturo
telefon: 01 478 80 13
e-pošta: sandra.krzan(at)gov.si