Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pričetek nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj

Direkcija RS za infrastrukturo je v okviru nadgradnje 15,5 kilometrov dolge železniške proge Maribor–Šentilj v avgustu pričela pripravljalna dela za nadgradnjo železniškega odseka Pesnica–Šentilj, od 26. oktobra do predvidoma 15. decembra, ko bo proga zaprta za ves promet, pa bodo dela stekla v okrepljenem, za določene aktivnosti, tudi štiriindvajseturnem delavniku. Trenutno potekajo dela, ki jih je možno izvajati medtem, ko po tej mednarodni progi še poteka železniški promet. Na območju železniške postaje Pesnica in Šentilj že poteka gradnja podhoda ter nadgradnja posameznih postajnih tirov, na širšem območju železniške postaje Šentilj pa se gradi oporni zid. Za izvedbo ostalih del je bilo potrebno uskladiti mednarodno zaporo železniškega prometa. V času, ko bo proga zaprta, bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz, tovorni vlaki se bodo preusmerili na vzporedne koridorje.

Danes, 22.10.2018, bo ob 16. uri v Šentilju na Maistrovi ulici (nasproti nogometnega igrišča) organizirana predstavitev poteka izvedbe projekta in celostnih ureditev področja ob železniški progi.  Jutri, 23.10.2018, ob 16.30 pa bo predstavitev potekala v Pesnici, in sicer na parkirišču pred Štajerskim tehnološkim parkom nasproti železnike postaje Pesnica (dostop po lokalni cesti; pred železniško postajo levo, skozi podvoz pod železniško progo, nato desno). Obe predstavitvi sta namenjeni najširši javnosti,predstavljen bo potek del, dinamika izvedbe projekta in načrtovana ureditev po izvedbi projekta.

 

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja je prvi od štirih sklopov ukrepov, ki bodo izvedeni na odseku železniške proge od Maribora do meje z Avstrijo.

V okviru projekta se izvajajo nadgradnja progovnega odseka od Pesnice do državne meje ter  postaj Pesnica in Šentilj.

 

Nadgradnja železniške postaje Pesnica

Na območju občine Pesnica projekt ureditve železniške povezave Pesnica–Šentilj–državna meja obsega ureditev postaje Pesnica, na kateri bodo zgrajeni dva nova perona ter podhod z dvigalom, s čimer bo omogočen dostop do peronov tudi funkcionalno oviranim osebam. Na območju postaje bo zgrajeno parkirišče za osebne avtomobile.

V tem sklopu bo izvedena tudi nadgradnja odseka med železniško postajo Pesnica in železniško postajo Šentilj.

 

 

Prihodnji ukrepi

V letu 2019 je načrtovan začetek gradnje nove železniške povezave na odseku od Počehove do postaje Pesnica, kar vključuje gradnjo predora Pekel v dolžini 1,5 km ter gradnjo viadukta čez pesniško dolino v dolžini 1 km.

 

Do leta 2022 je predvidena tudi ureditev križanj ceste z železnico, in sicer cestna ureditev in ukinitev nezavarovanega prehoda Pesnica ter ureditev vzporedne povezovalne ceste z navezavo na obstoječ podvoz. Projekt predvideva tudi ukinitev treh nezavarovanih prehodov in sicer Ranca 1, Ranca 2 in Ranca 3 z izvedbo povezovalnih cest na izvennivojsko križanje ter dodatno zavarovanje nivojskega prehoda Ranca 4. Predvidena je tudi postavitev 5,4 kilometra protihrupnih ograj.

 

Nadgradnja železniške postaje Šentilj

Nadgradnja železniške postaje Šentilj obsega ureditev postaje, gradnjo dveh novih peronov in podhoda z dvigalom, s čimer bo omogočen dostop funkcionalno oviranim osebam, ter parkirišča. Obstoječ nivojski prehod na območju postaje Šentilj pa bo ukinjen.

 

V celoti bo nadgrajen tudi odsek med železniško postajo Šentilj in državno mejo, kjer bo najzahtevnejši poseg rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj. Obstoječi nadhod, ki se nahaja za predorom Šentilj, bo nadomeščen z novim.

 

 

Prihodnji ukrepi

Ureditve križanj cest in železnice, ki bodo izvedene v nadaljnji fazi projekta in bodo predvidoma zaključene do konca leta 2021, bodo obsegale:

- ukinitev nivojskih prehodov Štrihovec 1 in 2 ter gradnjo nadvoza čez železnico,
- ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1 ter gradnjo povezovalne ceste,
- postavitev 4,2 kilometra protihrupnih ograj.

 

Nadgradnja postajališča Cirknica

Na območju postajališča Cirknica bodo izvedene nadstrešnice in parkirišče za osebne avtomobile.