Skoči na vsebino

NOVICA

Izgradnja podvoza na Ljubljanski cesti v Mariboru v polnem teku

Izgradnja podvoza pod železniško progo na Ljubljanski cesti v Mariboru je v polnem teku in poteka skladno s terminskim planom.

Od meseca avgusta, ko je izvajalec začel s pripravljalnimi deli za izvedbo podvoza, je bil izveden začasni nivojski prehod za pešce in kolesarje z začasnim peronom, izvedena je bila dostopna cesta do objekta Lizike Jančar, izvedeni so piloti na območju železniške proge, izvedla pa se je tudi vgradnja železniških provizorijev, da lahko železniški promet poteka nemoteno.

Trenutno se izvaja temeljenje novega perona, izkop gradbene jame in pripravljalna dela za izvedbo narivne delavnice za izvedbo podvoza.

 

Projekt ob izgradnji podvoza pod železniško progo Maribor–Prevalje na Ljubljanski ulici v Mariboru, zajema tudi rekonstrukcijo postajališča Maribor Tabor, vzpostavitev kolesarske steze ter izgradnjo dveh krožišč ter ureditev in povezavo vzhodnega in zahodnega dela Magdalenskega parka.

 

Direkcija RS za infrastrukturo in MO Maribor sta podpisali pogodbo za izgradnjo cestnega podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru z izbranimi izvajalci v vrednosti 8.922.154,29 evrov z DDV podpisali meseca junija 2018. Rok za izvedbo gradnje podvoza pa se izteče konec prihodnjega leta.

Investicija je v 60% sofinancirana s strani Direkcija RS za infrastrukturo in v 40% s strani MO Maribor. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 9,8 mio EUR.