Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uvedba dajatve za odjavljeno vozilo

Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se pripravljajo na izvedbo uvedbe dajatve za odjavljeno vozilo, ki jo je Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) uvedel za 1. april prihodnjega leta.

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila kategorij M1 (osebna vozila), N1 (tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone) in L2e (trikolesni mopedi). Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

 

To dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so od 1. aprila letos odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Prenos lastništva odjavljenega vozila se ureja v okviru evidence registriranih vozil na lokacijah, kjer se opravlja registracija vozil (pooblaščeni izvajalci (tehnični pregledi) in upravne enote).

 

Dajatev za odjavljeno vozilo ne pozna nobenih izjem ali oprostitev za plačilo. Dajatve ne bodo plačali lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirali. Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:

– potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila izdano v eni od držav članic Evropske Skupnosti skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);

– policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;

– dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali

– izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

 

Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija Republike Slovenije poziva lastnike odjavljenih vozil, ki so bili odjavljeni od 1. aprila dalje, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.