Skoči na vsebino

NOVICA

Snežniška cesta v Pivki tudi uradno predana namenu

Pivka, 15.11.2018 - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Občina Pivka sta uspešno zaključili rekonstrukcijo ceste Ilirska Bistrica-Pivka na odseku Snežniška cesta v Pivki.

Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Pivka sta danes z dogodkom ob na novo rekonstruirani Snežniški cesti obeležili zaključek del in cesto še uradno predali namenu.

 

Tako sta Direkcija RS za infrastrukturo in občina izvedli rekonstrukcijo ceste, z ureditvijo dvosmerne kolesarske steze in hodnikov za pešce kot tudi cestno razsvetljavo, ki bistveno pripomorejo k večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu. Z dodatnim  zavijalnim pasom je bilo urejeno tudi križišče za Klenik prav tako pa tudi priključki drugih javnih poti in privatnih uvozov na državno cesto. Občina pa je v sklopu del uredila tudi komunalno infrastrukturo.

 

Dela v vrednosti 583.234,56 EUR, ki jih je izvajalo podjetje Prenova Gradbenik, je financirala Direkcija RS za infrastrukturo v višini 368.567,49 evrov in Občina Pivka v višini 214.667,07 evrov.

 

Trenutno poteka tudi rekonstrukcijo cesteR2-404/1380 Ilirska Bistrica-Pivka od km 14,490 do km 15,680, ki se nahaja izven naselja. Poleg rekonstrukcije vozišča bo urejena tudi enostranska dvosmerna kolesarska steza, odvodnjavanje ter nameščena nova prometna oprema in signalizacija. Vrednost teh del, ki jih v celoti krije Direkcija RS za infrastrukturo, je  469.879,30 EUR in bodo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta.

 

Na območju občine Pivka je sicer dobrih 37 kilometrov glavnih in regionalnih cest, za vzdrževanje katerih so lani na Direkciji RS za infrastrukturo namenili 557.044 evrov, v letošnjem letu pa že 334.671 evrov.