Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk ministrice na gradbišču rekonstrukcije ceste Mežica-Črna

Mežica in Črna na Koroškem, 22.11.2018 - Podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek si je 22.11.2018 s sodelavci ogledala potek del na projektu rekonstrukcije ceste Mežica-Črna.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vodi projekt rekonstrukcije ceste R2-425/1265 Mežica - Črna na Koroškem od km 5,050 do km 10,900 v dolžini 5.850 metrov, ki poteka po območju Občine Črna na Koroškem in Občine Mežica. Dela do razdeljena v tri etape, in sicer od Črne na Koroškem do Žerjava, ureditev ceste skozi Žerjav in od Žerjava do Mežice. V sklopu del bo rekonstruiranih 5,85 kilometra vozišča, saniranih šest premostitvenih objektov, zgrajenih dva kilometra opornih in podpornih konstrukcij in urejena ceste skozi naselje Žerjav. Vzporedno pa se načrtuje tudi vodenje kolesarske povezave na tem odseku.

 

Dela v vrednosti 5.353.403,13 evrov, ki jih izvaja podjetje Slemenšek d.o.o., kot vodilni partner in podjetje Kostmann d.o.o. kot partner, financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v višini 5.255.504,35 evrov in Občina Črna na Koroškem v višini 97.898,79 evrov.

 

Na območju Občine Črna na Koroškem je 29,4 kilometra glavnih in regionalnih cest, za vzdrževanje katerih je Direkcija RS za infrastrukturo v letošnjem letu namenila 375.490,84 evrov. V maju je bila zaključena 588.346,37 evrov vredna obnova mostu čez Mežo v Črni. Trenutno sta poleg omenjenega gradbišča, na območju občine še dve delovišči. Poteka obnova mostu čez Mežo v Koprivni na RT-926/6506 v km 3,978. Tako bo na obnovljenem mostu, ki bo razširjen tudi obojestranski pločnik. Rekonstruirana bo cesta pred in za mostom ter urejena struga reke Meže na območju mostu. Vrednost teh del, ki bodo zaključena predvidoma v juniju 2019, je 759.824,15 evrov.
Drugo delovišče na območju občine pa je ob cesti Poljana-Šentvid, kjer poteka sanacija plazu »Brezov gaj« ter gradnja pločnik na odseku Spodnje Javorje. Ta dela v višini 898.721,11 evrov poleg Direkcije, sofinancira tudi Občina Črna na Koroškem v višini 67.412,26 evrov. Dela pa bodo prav tako zaključena prihodnje leto v mesecu maju.

 

Tudi na območju Občine Mežica je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v letošnjem letu zaključila z obnovo ceste Poljana-Šentvid (3. etapa) v dolžini 1,5 kilometra, v vrednosti 1,4 mio evrov. Na območju občine je 10 kilometrov glavnih in regionalnih cest za vzdrževanje  katerih je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v letošnjem letu namenila dobrih 64 tisoč evrov.