Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključena sanacija cestišča v Šentilju

Šentilj, 3.12.2018 - Sanacija ceste, ki je bila zaradi udora ceste zaprta, je zaključena, promet po njej poteka nemoteno.

Konec novembra so se v predoru Šentilj izvajala sanacijska dela v sklopu nadgradnje železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja. Skladno s projektom je bila na delu predora, ki poteka pod cestnim križiščem, predvidena delna odstranitev obstoječe kamnito opečne obloge. Po odstranitvi le-te v debelini cca 40 cm je zaradi slabšega stanja ostanka te obloge (preperele opeke) prišlo do delne porušitve. Zaradi udora v železniškem predoru, ki leži cca 6 metrov pod cesto, je bila na regionalni cesti evidentirana poškodba, zaradi katere je bil na tem območju spremenjen režim prometa.


Izvajalec je takoj po udoru ceste pričel s sanacijo nastalega zruška, poškodbo na cestišču pa je tudi dodatno povečal z namenom, da je z brizganjem betona učvrstil robove luknje. Nato se je nemudoma pričelo s sanacijo zruška z notranje strani, sredi preteklega tedna pa je sledila sanacija udora iz zunanje stani na cestišču, najprej betoniranje in nato zasip z gramoznim materialom.

Danes v dopoldanskem času je bilo izvedeno asfaltiranje cestišča, v popoldanskem času pa je bila izvedena označitev talne signalizacije.