Skoči na vsebino

NOVICA

Ureditev glavne kolesarske povezave G4 Kalce–Modrej, odsek Idrija-Mokraška vas

Kolesarska povezava med Idrijo in Mokraško vasjo trenutno poteka po obstoječih sprehajalnih poteh in mestnih ulicah ter ob državni cesti G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič, kjer trenutno ni nobenih urejenih kolesarskih površin ali ustrezne prometne signalizacije. Ureditev kolesarske povezave ob glavni cesti bo bistveno izboljšala pogoje za varno kolesarjenje in prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti.

 

Celotna dolžina obravnavanega posega znaša približno 3.400 metrov. Trasa se začne pri trgovskem centru Tuš in poteka po obstoječih pešpoteh urbanega okolja, mestnih ulicah (Vodnikovi ulici in Arkovi ulici) in obstoječih nekategoriziranih poteh izven mestnega območja (delno po pešpoti ob desnem bregu Idrijce nad betonskim dovodnim kanalom za HE Marofov) ter se zaključi pred trgovino Eurospin. Izvedba obsega gradnjo kolesarske poti, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi ukrepi kot so ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije, gradnjo podpornega zidu ter kamnite zložbe, dograditev obstoječega prepusta, ureditev cestne razsvetljave, zaščito ali prestavitev komunalnih vodov ter hortikulturno ureditev.

 

Ocenjena vrednost investicije je 1,56 mio EUR. Skladno z Dogovorom za razvoj Goriške regije, je bila dne, 19.12.2018 sprejeta Odločitev o podpori, s katero je bil za izvedbo projekta predviden odobren prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 844.291,95 EUR.

 

Kolesarska pot bo predana v uporabo v prvi polovici prihodnjega leta.