Skoči na vsebino

NOVICA

Sprostitev prometa preko rekonstruiranega mostu čez kanal Save in parkirišče v Kranju

Kranj, 8.3.2019 – danes ob 12. uri je ponovno stekel promet preko mostu čez kanal Save in

parkirišče v Kranju. Sprostitvi prometa sta prisostvovala podpredsednica Vlade RS in ministrica

za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek ter župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Most čez parkirišče in kanal Save je 188 metrov dolg armiranobetonski objekt, ki je bil zgrajen leta 1970. Zaradi slabega stanja objekta je bila potrebna rekonstrukcija, ki je obsegala odstranitev dotrajanega betona ter obnovo betonskih površin, čiščenje in zaščita armature prekladne in podporne konstrukcije, injektiranje razpok ter izvedba vodo odbojne impregnacije. V sklopu del sta bila na novo zgrajena dva krajna opornika na armirano betonskih uvrtanih pilotih, zamenjana hidroizolacija, asfaltne plasti na vozišču in pločnikih za pešce, ograje in diletacije.

 

Rekonstrukcija mostu je zaradi karakteristik predstavljala zelo kompleksno gradnjo z velikim številom obnovitvenih postopkov, v kombinaciji s postopki novogradnje. Pri izvajanju obnovitvenih del so bili vključeni tudi elemente novogradnje.


Direkcija RS za infrastrukturo bo s tem investicijskim projektom celovite rekonstrukcije objekta ustrezno podaljšala življenjsko dobo in hkrati zvišala nivo prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Projekt sicer še ni zaključen, saj bodo potekala še nekatera manjša dela, ki bi lahko občasno vplivala na pretočnost prometa.


Gradbena dela na mostu so se pričela v juliju 2018 in bodo trajala predvidoma do konca letošnjega marca. Vrednost gradbenih del znaša 1.036.176,65 EUR in bo v celoti financirana s strani Direkcije RS za infrastrukturo.