Skoči na vsebino

NOVICA

Gradnja galerije Jelični vrh (Zala) in s tem predvidene polovične in popolne zapore ceste med Godovičem in Idrijo

Direkcija RS za infrastrukturo je 4.3.2019 podpisala pogodbo za gradnjo galerije na cesti Spodnja Idrija – Godovič v Zali (Jelični vrh). Dela v vrednosti 2.982.397,88 evrov bo izvajalo podjetje Kolektor CPG d.o.o. Zaradi utesnjenosti prostora  bodo za čas gradnje potrebne polovične in popolne zapore državne ceste. 

 

Predvidena dela na cesti Spodnja Idrija – Godovič v Zali (Jelični vrh) in okvirno trajanje zapor:
 
V letu 2019 – prva gradbena sezona - so predvidene naslednje aktivnosti: 
Predvidena je odstranitev dela brežine, da se pridobi potrebno širino za izvedbo galerije, izvedba pilotov ter temeljenje. Izvedene bodo spodnje povezovalne grede za galerijo ter zaledna stena galerije. 

 

ZAPORE V LETU 2019
 

Od 21.5. 2019 bo vzpostavljena POLOVIČNA ZAPORA ceste z enosmernim izmeničnim prometom in bo trajala predvidoma do 29.12.2019. 
 

V vmesnem času bo POPOLNA ZAPORA  od 29.7.2019 do 1.9.2019. 
 

Izven tega termina bodo tudi občasne kratkotrajne popolne zapore do 30 minut za primer potrebnih manipulacij v območju gradbišča, ki bodo izvedene izven prometnih konic. 
 

Na koncu prve gradbene sezone je predvidena še dvodnevna popolna zapora potrebna za ureditev vozišča v dvosmerno. Vozišče bo pred zimo pripravljeno za vzpostavitev dvosmernega prometa. V zimskem času nato ni predvidenih nobenih aktivnosti in zapor.
 

V letu 2020 - druga gradbena sezona - so predvidene naslednje aktivnosti:
Gradnja je predvidena od 28.3.2020 do 27.9.2020 

 

ZAPORE V LETU 2020
 

POPOLNE  ZAPORE  
- v trajanju 2 x po 5 dni (okvirno načrtovano od 11.4.2020 do 15.4.2020 in od 4.7.2020 do 8.7.2020)
- v trajanju 2x po dva dni (okvirno načrtovano od 20.6.2020 do 21.6.2020 in od 5.9.2020 do 6.9.2020)
- v trajanju enega dne (okvirno načrtovano 27.9.2020).
V teh terminih so bo izvajala montaža in demontaža opaža stropne plošče. Zadnja predvidena popolna zapora v trajanju enega dne pa je namenjena izvedbi zaključnega sloja asfalta na vozišču. 

 

V preostalem času gradnje je predvidena izvedba del pod polovično zaporo z enosmernim izmeničnim prometom. 

 

V ČASU POPOLNIH ZAPOR SO PREDVIDENI NASLEDNJI OBVOZI:

Obvozi bodo potekali po državnih cestah, in sicer: 
- za ves promet nad skupno maso 7,5 ton je predviden potek obvoza Logatec – Nova Gorica – Tolmin – Idrija,
- za vozila do skupne mase 7,5 ton pa je obvoz predviden Logatec – Žiri – Govejk – Marof – Spodnja Idrija. 
Tako kot v času popolne zapore v lanskem letu je predviden interni posebni prometni režim: 
•    v smeri Trebija – Sovodenj – Cerkno – Želin se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 10:00 do 12:00 ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50 sedežni) in sicer od 9:30 do 12:30 ure.
•    v smeri Želin – Cerkno – Sovodenj – Trebija se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 16:00 do 18:00 ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50 sedežni) in sicer od 15:30 do 18:30 ure.

 

Voznikom osebnih vozil svetujemo, da v navedenih terminih uporabijo druge možne poti.
 

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970). Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu.

 

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.