Skoči na vsebino

NOVICA

7. 2. 2017

Sanacije poškodovanih odsekov cest v zimskem času

Zaradi izrazite odjuge po dolgotrajnem obdobju mraza se je na glavnih in regionalnih cestah povečal obseg zmrzlinskih poškodb – udarnih jam in posedkov. Koncesionarji rednega vzdrževanja te poškodbe sproti sanirajo s krpanjem s hladno asfaltno maso, saj zaradi neugodnih vremenskih razmer trajnejše sanacije ni možno izvesti. V zimskem času asfaltne baze ne delujejo, za krpanje in preplastitve morajo biti izpolnjeni tudi določeni vremenski oziroma temperaturni pogoji. Ker udarne jame lahko nastanejo v roku nekaj ur po odjugi in se pod vplivom prometa tudi širijo, je na mestih, kjer  je obseg poškodb velik, postavljena tudi prometna signalizacija, ki voznike opozarja na poškodovano vozišče.

 

Na 6000 kilometrov dolgem omrežju glavnih in regionalnih cest so poškodbe zaznane predvsem  na dotrajanih odsekih cest, kjer voziščne konstrukcije nimajo več zadostne zmrzlinske odpornosti.

 

Tako kot po vsakokratnem obdobju zimske službe bo tudi letos po zaključku zimskega vzdrževanja cest izveden pregled stanja cest in sanacija v zimi poškodovanih vozišč.