Skoči na vsebino

NOVICA

10. 2. 2017

Izmenično enosmerna ureditev prometa na odseku Idrija -Godovič bo v kratkem ukinjena

Na odseku G2-102 1034 Idrija-Godovič se nahaja visoka in strma brežina Zala (Jelični vrh), ki je ob sami cesti skoraj navpična, v srednjem delu pa je previs. Novembra 2014 je bil zaradi padajočega kamenja na odseku v dolžini 800 metrov vzpostavljen izmenično enosmeren promet (semafor). V delu, kjer je to bilo možno je bila brežina sanirana, na ca 140 dolgem območju, kjer brežina prehaja v previs, pa sanacija ni bila možna, zato je bila na tem mestu še vedno ohranjena polovična zapora.

 

Za to območje, na katerem je trenutno promet urejen s semaforji, je izdelan idejni projekt v skladu s katerim bi se cesto in promet zaščitilo pred padajočim kamenjem z izgradnjo tako imenovane galerije. Projektantska ocena te investicije znaša 2 mio EUR, trenutno teče postopek izbire izvajalca za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje, da bo projekt galerije izdelan do septembra, takrat bo podana vloga za gradbeno dovoljenje. Gradnja naj bi potekala v letu 2018 in spomladi 2019. Predvidoma bo pri gradnji potrebna krajši čas tudi popolna zapora ceste, kar bo predhodno usklajeno tudi z občino oziroma tangiranimi podjetji v Idriji. Dolžina zapore bo natančneje znana po izdelavi projekta.

 

Koncesionar je poročal, da na rednih in izrednih pregledih brežine še vedno opaža padanje kamenja na območju zapore, in sicer v času stabilnega vremena pade kamenje v povprečju vsakih 5 dni, v času odjug in sprememb vremena pa tudi večkrat dnevno. Iz tega razloga semafor oziroma izmenično enosmeren promet ni bil odpravljen.

 

V teh dneh poteka ročno odstranjevanje manjših nestabilnih skal, odstranjena je bila tudi ena izmed večjih skal. V prihodnjih dneh bodo nameščene jeklene varnostne mreže, predvidoma do konca meseca bo semafor, s katerim je bil promet urejen izmenično enosmerno, odstranjen.