Skoči na vsebino

NOVICA

13. 2. 2017

Dela na odseku Dolenja Trebuša-Želin so v polnem teku

Na glavni cesti G2-102, odsek 1037 Dolenja Trebuša-Želin, Direkcija RS za infrastrukturo nadaljuje z rekonstrukcijo nadaljnjih 3,5 kilometra ceste.

Na obeh pododsekih med km 3,580 in km 5,340 ter med km 5,340 in km 7,040 je v celoti izveden posek grmovja in dreves ter odkop brežine. Izvedene so bile tudi vse dostopne poti za pričetek del na podpornih zidovih. Na prvem pododseku poteka trenutno zidanje kamnite zložbe, na drugem pa izkop temelja za armirano betonski zid.

 

Dela se bodo zaključila predvidoma v mesecu juliju 2018. Vrednost gradbenih del v višini 5.731.223,31 EUR pa bo v celoti financirala Direkcija RS z infrastrukturo.