Skoči na vsebino

NOVICA

15. 2. 2017

Ukinitev izmenično enosmerne ureditve prometa na odseku Idrija - Godovič

Na državni cesti  G2-102, odsek  1034 Idrija – Godovič, kjer se nahaja visoka in strma brežina Zala (Jelični vrh) je v preteklih dnevih na ca. 140 metrov dolgem območju potekalo ročno odstranjevanje manjših nestabilnih skal, odstranjena je bila tudi ena izmed večjih skal. Po odstranitvi teh skal so bile nameščene tudi jeklene varnostne mreže, ki bodo še dodatno varovale cesto pred padajočim kamenjem.

 

Po komisijskem pregledu brežine in ugotovitvi, da je brežina ustrezno zavarovana, je bil danes, 15.2.2017, odpravljen izmenično enosmeren promet.

 

Za dokončno sanacijo tega območja je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo idejnega projekta v skladu s katerim bi se cesto in promet zaščitilo pred padajočim kamenjem z izgradnjo tako imenovane galerije. Trenutno teče postopek izbire izvajalca za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje, da bo projekt galerije izdelan do septembra, takrat bo podana vloga za gradbeno dovoljenje. Gradnja naj bi potekala v letu 2018 in spomladi 2019. Predvidoma bo pri gradnji potrebna krajši čas tudi popolna zapora ceste, kar bo predhodno usklajeno tudi z občino oziroma tangiranimi podjetji v Idriji. Dolžina zapore bo natančneje znana po izdelavi projekta.