Skoči na vsebino

NOVICA

7. 3. 2017

Odpiranje ponudb za javno naročilo »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper«

Direkcija RS za infrastrukturo je danes, 7.3.2016 ob 11.00 uri odprla vse pravočasno prispele ponudbe za javno naročilo »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper«. Ponudbe so se odpirale po vrsti, glede na datum in uro prejema. Prejeti sta bili 2 ponudbi s ponudbenimi cenami, kot so navedene v nadaljevanju (po vrstnem redu, kot so prispele):

 

 

Zap.št.

Ponudnik:

Ponudbena cena v EUR (z DDV)

1.

PNZ d.o.o.

663.558,00

2.

Linela d.o.o.

548.499,80