Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

V času poletnih počitnic Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje obnovo vozišča na mestni vpadnici v Mariboru, od 26.6.2018 bodo skladno z dinamiko del uvedene spremembe v prometnem režimu


Ljubljana, 19.6.2018 - V pričakovanju začetka počitniškega obdobja, ko je promet na vpadnicah večjih mest zaradi dopustov manjši, Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje obnovo vozišč najbolj obremenjenih cest.

Občasne popolne zapore kamniške obvoznice zaradi sanacije pobočja Starega gradu


Direkcija RS za infrastrukturo je pričela s sanacijo pobočja Starega gradu nad kamniško obvoznico.

Prenovljena železniška postaja Laško


Laško, 30.5.2018 – nadgradnja in obnova železniške postaje Laško je v zaključni fazi. Nov podhod je že bil predan v uporabo, od tega tedna naprej delujejo tudi dvigala.

Sprostitev prometa preko obnovljenega mostu čez Dravo v Vuhredu


Vuhred, 22.5.2018 - Danes okoli 14.30 ure je bil sproščen promet preko obnovljenega mostu čez reko Dravo in železniškega nadvoza v Vuhredu. Celotna ureditev bo zaključena do 30.6.2018.

Informacija o izvedenih aktivnostih na mostu čez Dragonjo pri kraju Dragonja na cesti G1-11/1062


Dragonja, 22.5.2018 - Včeraj je potekala preplastitev ceste preko mosta čez Dragonjo. Preplastitev predstavlja začasno izboljšanje vozišča, most je namreč dotrajan in na vrsti za rekonstrukcijo.

Povozi dvoživk na glavnih in regionalnih cestah


Novinarska konferenca Zavoda za varstvo narave »Ko v dobro narave staknemo glave« 17. maj 2018 ob 11.30 uri

Izboljšano informiranje o projektih


LJUBLJANA, 16.4.2018 – Direkcija RS za infrastrukturo uvaja bolj pregledno obveščanje o projektih, ki jih izvaja na glavnih in regionalnih cestah ter javni železniški infrastrukturi.